Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2016-09-07 11:00

Ökade kostnader och uteblivna miljövinster när post och tidningar samdistribueras med morgonutdelning

Utvärderingen av PostNords och Tidningstjänsts test av att dela ut post och morgontidningar samtidigt nattetid i Skellefteå i maj är nu avslutad. Slutsatsen av testet är att distributionstiden ökade med 7,5 procent för brev och tidningar och den totala färdsträckan blev fem procent längre. Dessutom kräver samdistributionen fler fordon.

Under perioden måndagen den 2 maj till lördagen den 28 maj fick 4 600 hushåll i Skellefteå sin post samtidigt som morgontidningen. Det innebar att posten kom före kl 06.00, och en vardag senare. Reklam, samhällsinformation och gratistidningar delades ut samma dag som tidigare, men tidigt på morgonen. Stora försändelser som normalt delas ut om mottagaren är vaken och anträffbar, aviserades till att hämtas hos postombud. Detta innebar att 15 procent färre försändelser kunde delas ut direkt till mottagaren vilket ur e-handelssynpunkt är mycket negativt.

Testet har genomförts av PostNord och Tidningstjänst i samverkan med Nya Wermlands-Tidningen AB, MittMedia, Västerbottens-Kuriren och Norran. Syftet har varit att undersöka de ekonomiska, miljömässiga och arbetsmiljömässiga konsekvenserna och vad mottagarna tycker.

- Vi har nu genomfört ett test av samdistribution i full skala i ett område som innehöll alla typer av distributionsområden och som täckte in alla de tjänster som både PostNord och Tidningstjänst erbjuder sina kunder. Resultatet visar att kvaliteten varit hög och kundsynpunkterna få. Tyvärr är slutsatsen att samdistributionen av post och tidningar vare sig blir kostnads- eller miljöeffektivt ens under de gynnsamma förhållanden som rått under testperioden, säger Anders Holm chef PostNord Sverige.

- PostNord brottas med de ekonomiska och servicemässiga utmaningar som följer av digitaliseringen och de fallande brevvolymerna. För att säkerställa en fortsatt god postservice i hela Sverige krävs kontinuerlig utveckling av vår produktion och distribution som omöjliggörs om morgondistribution av tidningar skulle styra postdistributionen. Detta skulle leda till omfattande ekonomiska konsekvenser för att fullgöra den samhällsomfattande posttjänsten, säger Anders Holm.

Sammanfattningsvis drar PostNord följande slutsatser av testet:

  • Den totala distributionstiden ökade under testet med 7,5 procent för brev och tidningar, bland annat beroende på att befintliga synergier påverkas negativt och hantering av adresserade försändelser under dygnets mörka period påverkar effektiviteten negativt.
  • Miljön påverkades negativt eftersom den totala färdsträckan blev fem procent längre och det dessutom krävdes flera fordon.
  • Kvaliteten på distributionen har varit mycket hög under testet. Det har inte varit ett enda kundklagomål på felutdelade försändelser och antalet tidnings­reklamationer var 30 procent lägre än normalt.
  • Kundsynpunkterna har varit få och det är både positiva och negativa synpunkter som har kommit in.
  • Andelen arbetstid som utförs nattetid har gått från 30 procent till 60 procent vilket ger ökade lönekostnader.
  • Möjligheten att behålla andelen heltidstjänster minskar.
  • Arbetsmiljön påverkas för medarbetarna, vilket ställer nya krav arbetets utformning.
  • Samdistribution nattetid påverkar produktionsprocessen, och befintliga synergier går inte längre att realisera.
  • Aviseringen av adresserade försändelser ökade med 15 procent.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2016-09-07 11:00