Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2015-05-18 09:18

Svenskarna vill ha ökad valfrihet i e-handelsleveransen

Konsumenter i Sverige ställer allt högre krav på var och hur snabbt e-handlade varor ska levereras. Tre av fyra konsumenter tycker att det är viktigt att själva få välja hur deras e-handlade varor ska levereras, men bara drygt fyra av tio fick välja leveransform i samband med sitt senaste köp. Samtidigt är nio av tio konsumenter nöjda med sin senaste e-handelsleverans. Det framgår av en ny rapport från PostNord som bland annat bygger på intervjuer med 3000 konsumenter om deras senaste e-handelsköp.

I Sverige levererades 57 procent av de senaste varorna som handlats på internet till ett utlämningsställe medan 25 procent delades ut av brevbäraren direkt i konsumentens postlåda. Nio procent var en hemleverans där mottagaren behövde kvittera att varan levererats. Det framgår av en ny rapport från PostNord, Konsumentmakt i e-handelsleveransen. Rapporten bygger på flera undersökningar, framförallt har 3000 respondenter svarat på frågor om deras senaste e-handelsleverans.

- Vårt beslut att som första land i världen ersätta postkontor med postombud bidrog till att kraftigt öka tillgängligheten och i flera länder växer nu e-handelsleveranser till olika former av utlämningsställen kraftigt. Samtidigt ser vi nu en annan global trend med allt fler kreativa lösningar för hemleveranser. Även om nio av tio konsumenter i Sverige är nöjda med sin senaste e-handelsleverans tror jag vi bara sett början på betydligt fler olika leveransformer kring e-handel, säger PostNord Sveriges VD Anders Holm.

Det är framförallt när brevbäraren levererar paketet till hushållens postlådor som flest konsumeter är nöjda med leveransen. Närmare åtta av tio konsumenter som fick sin senaste vara levererad i postlådan var mycket nöjda med leveransen (3 procent missnöjda). Sex av tio som fick sin senaste vara levererad hem med krav på kvittens var mycket nöjda (6 procent missnöjda) och nästan lika stor andel var mycket nöjda med leverans till utlämningsställe (4 procent missnöjda).

Konsumenterna har också fått svara på frågan om vad, när det gäller leveranser, som skulle kunna få dem att handla en större andel av sina varor på internet istället för butik. Nästan varannan konsument svarade att de skulle handla fler varor på internet om de själva fick välja vilket utlämningsställe varorna levereras till. Knappt en av tio svarar att de skulle e-handla fler varor om det var möjligt att få en vara levererad direkt hem till sig inom ett dygn på kvällstid på en tid som de själva väljer.

- Många uppskattar den tillgänglighet vi har till utlämningsställen i Sverige och det är också populärt att få sina e-handlade varor levererade av brevbäraren till sin postlåda. Samtidigt behöver både e-handelsföretag och vi logistikaktörer bli bättre på att förstå och möta den ökade konsumentmakten när det gäller e-handelsleveransen. Vi har därför ökat tempot i utvecklingen av bland annat vårt ombudsnät och fler och mer flexibla tjänster för hemleveranser, säger Anders Holm.

Om konsumenterna hade fått välja helt fritt om hur deras senaste e-handelsköp skulle levereras* hade 34 procent valt leverans till ett utlämningsställe, 34 procent till deras postlåda, 14 procent en hemleverans på kvällstid, åtta procent att varan lämnades utanför deras dörr, fem procent till en paketautomat, fyra procent hemleverans dagtid och två procent till webbutikens fysiska butik.

Här kan hela rapporten laddas ned: http://www.postnord.com/ehandelsleveransen

*Frågeställningen är kostnadsneutral, dvs svarsalternativen har inte tydliggjort att en hemleverans med kvittens ofta är dyrare än övriga leveransformer.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2015-05-18 09:18