Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2015-09-17 09:30

Kraftigaste tillväxten för e-handeln sedan 2007

Under andra kvartalet 2015 växte den svenska e-handelsmarknaden med 21 procent. Det överträffar den starka tillväxten under årets första kvartal. Förändrade konsumentbeteenden tack vare ökad digitalisering förväntas resultera i fortsatt kraftiga tillväxttal många år framöver. Det framgår av e-barometern för andra kvartalet 2015 som presenteras av PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research.

Svenskarnas konsumentbeteende förändras just nu i allt snabbare takt. Drygt var tredje svensk handlar varor på nätet varje månad och tre av tio konsumenter gjorde research på internet inför sitt senaste köp av en vara i en fysisk butik. Tre av fyra konsumenter använde under andra kvartalet någon gång sin mobiltelefon i anslutning till att de handlade varor. Till exempel gjorde var femte konsument någon gång research om en vara med sin mobiltelefon när de befann sig i en fysisk butik.

- Konsumenter har aldrig varit så upplysta som de är idag. Det lanseras löpande nya appar, sajter och program som förenklar köpprocessen och underlättar för konsumenten att ha kontroll över både utbud och pris. Det i kombination med ökade möjligheter för konsumenter att välja hur och var en vara ska levereras innebär att vi sannolikt kommer att se fortsatt mycket höga tillväxttal för e-handel flera år framöver, säger PostNords e-handelsexpert Arne Andersson.

Konkurrensen från utländska aktörer spås öka de kommande åren. Hittills i år är det dock de svenska e-handelsföretagen som stärks medan e-handeln från utlandet är oförändrad jämfört med 2014. Förklaringen är enligt e-barometern att den svenska kronan fortsatt är svag, att räntan är rekordlåg och att svenskarna är köpsugna.

De branscher som visade högst tillväxttal under andra kvartalet var barnartiklar/leksaker, livsmedel och bygghandel, som samtliga ökade sin försäljning över internet med mer än 40 procent jämfört med andra kvartalet 2014. Av de mest mogna branscherna inom e-handel visade elektronik en tillväxt om hela 24 procent, vilket kan jämföras med tillväxten på 13 procent motsvarande kvartal 2014.

- Den höga tillväxten för elektronik kan härledas till att den tekniska utvecklingen går fort vilket innebär att nya produkter lanseras kontinuerligt på marknaden. Svenska konsumenter är dessutom relativt snabba på anamma ny teknik, säger PostNords e-handelsexpert Arne Andersson.

Beställ e-barometern Q2 2015 här: http://pages.postnord.com/e-barometern-q2-2015.html

Om e-barometern

PostNord följer i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handel. E-barometern följer utvecklingen inom hela den digitala detaljhandeln, både bland renodlade e-handelsföretag och bland kedjor.

E-barometern publiceras en gång per kvartal och bygger på två konsumentundersökningar och en företagsundersökning. E-handeln definieras som försäljning av varor via internet som levereras hem, till ett utlämningsställe eller hämtas i butik-, lager- eller utlämningslokal av konsument.

E-barometern Q2 2015 bygger på information som samlats in från företag under juli-augusti 2015. 487 detaljhandelsföretag deltog i undersökningen. Två konsumentundersökningar har genomförts av via TNS SIFOs webbpanel med ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning i åldrarna 18-79 år. Den första genomfördes 1-15 juli med 1122 respondenter och den andra 1-21 juli med 3000 respondenter.


Senast uppdaterad: 2015-09-17 09:30