Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2014-11-27 07:30

Svenskarna är mest positiva till reklam i klassiskt analoga kanaler

Trots att vi lever i en digital tidsålder är svenskarna mest välvilligt inställda till att ta emot reklam i klassiskt analoga kanaler som postlådan, tidningsannonser eller som bilagor i tidningar. Flertalet svenskar tar del av den direktreklam de får i postlådan och en stor majoritet konsumerar också minst någon gång per år till följd av ett DR-utskick. Det framgår av PostNords årliga undersökning om privatpersoners inställning till reklam.

PostNord har låtit TNS Sifo genomföra en undersökning av svenskarnas vanor kring och attityder till att ta emot reklam i olika kanaler. Undersökningen visar att företag når en stor del av sina kunder via postlådan. Mer än nio av tio privatpersoner tar hand om posten på vardagarna. Tre av fyra går aktivt igenom den reklam de får i postlådan och en majoritet sparar intressanta erbjudanden eller reklam.

Nära nio av tio privatpersoner agerar på något sätt när de får intressanta erbjudanden i postlådan. Bland annat leder de vidare till avsändarens digitala plattformar. Två av fem besöker ofta avsändarens hemsida för mer information. Lika många uppger att de besöker den aktuella butiken eller företaget efter att ha fått ta del av direktreklamen i postlådan. Fyra av fem har någon gång köpt något i butik till följd av DR-utskick i postlådan.

- Vi ser i undersökningen att DR uppskattas, sparas och läses. Och att den är extra stark när den kombineras med digitala kanaler. I vår digitala värld blir det fysiska allt mer värt. Undersökningen visar också att många är öppna för att ta emot fler erbjudanden i sin postlåda, säger Lina Forsström, chef Affärsanalys och insikt på PostNord.

Mest uppskattade som reklamkanaler är tidningsannonsen, postlådan och tidningsbilagan. Dessa kanaler kommer långt före kanaler som e-post, tv-reklam, mobil och surfplatta. Överlag är kombinationen av olika fysiska och digitala kanaler effektiv, visar undersökningen. Andelen som regelbundet handlar något i butik efter att ha fått erbjudanden i postlådan är högre bland de personer som ser samma erbjudanden i flera olika medier. Bäst effekt ger kombinationen postlådan och tidningsannonsen.

- Jag överraskas av att vi i en post-analog, digital värld fortfarande verkar ha en så pass positiv inställning till klassisk analog leverans som direktreklam i postlådan. Jag tror att direktreklam, till skillnad från andra kanaler, lyckas med att vara personlig utan att vara påträngande. Man tillgodogör sig det på egna villkor, säger Peter Callius, marknadsföringsforskare på TNS Sifo.

Undersökningen visar också att majoriteten är öppna för att ta del av fler reklamerbjudanden. Här har också katalogerna en säker plattform; en fjärdedel av respondenterna önskar få mer kataloger i postlådan. Nära nio av tio sparar dessutom kataloger som intresserar dem.

Fakta ur undersökningen

 • 93 procent av svenskarna tar hand om posten som kommer hem varje vardag, och 50 procent går igenom den direktreklam som kommer samma dag som posten kommer fram, 4 procent dagen efter och 14 procent gör det senare. 29 procent tar inte del av erbjudanden/reklam.
 • 53 procent går igenom erbjudanden snabbt medan de sorterar posten, 22 procent sätter sig ner i lugn och ro och går igenom de erbjudanden som har kommit.
 • 59 procent sparar intressanta erbjudanden en längre eller kortare tid.
 • 47 procent är positiva eller mycket positiva till tidningsannonsen som reklamkanal. 31 procent är positiva eller mycket positiva till reklam i brevlådan, respektive som tidningsbilaga. 11 procent är positiva eller mycket positiva till reklam via e-post, 9 procent på tv, 5 procent till mobilen, 4 procent till surfplattan.
 • 27 procent har sett samma erbjudanden eller reklam i postlåda som i tidningen. 26 procent svarar att de har tagit del av samma erbjudanden eller reklam i både postlådan och på tv. 9 procent har tagit del av samma reklam eller erbjudande både i postlådan och på radio.
 • Av dem som minst en gång i månaden handlar något i butik på grund av erbjudanden i postlådan har 45 procent sett samma erbjudande i tidningar, 40 procent på tv, 34 procent på internet, 30 procent i mobilen och 27 procent på radio.
 • 86 procent agerar på något eller flera sätt när de får intressanta erbjudanden i postlådan. 40 procent besöker aktuell butik/företag och 39 procent besöker butikens/företagets hemsida.
 • 82 procent handlar regelbundet i butik efter att de fått ett utskick i postlådan. 13 procent köper någon gång/några gånger i veckan något som de fått erbjudande om i postlådan, 20 procent någon gång i månaden, 18 procent någon gång i kvartalet och 31 procent någon gång om året. Endast 16 procent handlar aldrig något de fått erbjudande om i postlådan.
 • 57 procent kan tänka sig att få fler reklamerbjudanden än de får idag.
 • 53 procent vill helst ha erbjudanden och reklam i postlådan från företag och butiker där de bor.
 • 28 procent sparar kataloger tills nästa katalog kommit, 21 procent längre än en månad, 18 procent mindre än en månad, 21 procent mindre än en vecka.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2014-11-27 07:30