Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2013-04-05 10:43

Trög utveckling för e-fakturor

Allt fler svenskar vill ha information från företag och myndigheter digitalt, men utvecklingen går långsammare än den allmänna bilden. Det framgår av Postens undersökning av svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation som i år genomförts av TNS SIFO för åttonde året i rad.*  År 2006 var fem procent av svenska folket storanvändare av e-fakturor. Idag är motsvarande siffra 19 procent. Undersökningen visar också att det blir allt viktigare för mottagarna att själva få bestämma hur man tar emot viktig information.

Möjligheten att få sin faktura elektroniskt ökar och allt fler får e-fakturor. 58 procent av internetanvändarna får e-fakturor, en ökning från 53 procent föregående år. Utvecklingen går dock relativt långsamt och fortfarande föredrar sex av tio att få sina fakturor direkt hem i brevlådan.

Samtidigt blir det allt viktigare för svenskarna att själva få bestämma hur de ska ta emot information, nästan nio av tio svenskar tycker det är viktigt att själva få bestämma på vilket sätt företag, myndigheter och organisationer skickar information till dem. Sex av tio blir mycket irriterade om avsändaren försöker bestämma kommunikationskanal och en fjärdedel av svenskarna överväger att byta, eller byter, företag om de själva inte får bestämma hur de ska ta emot information.

- Vår undersökning visar att svenska folkets beteende förändras för varje år vi mäter men det är en långsam utveckling mot ökad digitalisering. Värdet av att själv få bestämma kanal kan förklaras med att människor vill ha kontroll över sin vardag. Många svenskar anser att det är extra viktigt när det gäller information som berör privatekonomin. Det är stor skillnad på vilken typ av information människor vill ha fysiskt eller elektroniskt. För att budskapet ska nå fram vinner avsändare på att anpassa valet av kanal efter människors behov, säger Johan Hellman, chef för Administrativ Kommunikation inom Posten.

I rapporten framgår även att det fysiska brevet fortfarande står sig starkt. Om företag och myndigheter vill skicka ett viktigt meddelande som innehåller mycket text föredrar 75 procent av Sveriges befolkning att få det som brev. Om syftet är att mottagaren ska få bästa möjliga intryck av avsändaren rekommenderar 78 procent av svenskarna att de skickar ett brev, denna uppfattning delas av alla åldersgrupper, även den yngsta.

* Posten har årligen sedan 2006 presenterat en undersökning, genomförd av TNS SIFO, kring privatpersoners vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation med företag, myndigheter och organisationer. Resultatet presenterades åren 2007–2011 i rapporten Brevvanor. Förra året bytte rapporten namn till Våra brevvanor. Årets undersökning genomfördes i form av telefonintervjuer med 2000 privatpersoner mellan 20–79 år i ett riksrepresentativt urval. Intervjuerna genomfördes under perioden 27 november till 14 december 2012.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2013-04-05 10:43