Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2013-04-12 11:40

Färre brev men högre kvalitet i postutdelningen 2012

Under 2012 var kvaliteten i brevbäringen högre än på flera år. Antalet förstaklassbrev som nådde rätt mottagare i rätt tid var 95,4 procent. Samtidigt minskade Postens brevvolymer med cirka 4 procent. Detta framgår av rapporten Postens service och kvalitet 2012.

Postens 11 750 brevbärare delade under 2012 ut 2 305 miljoner brev till drygt 4 800 000 hushåll och företag. Av dessa nådde 95,4 procent fram till rätt adress i rätt tid vilket motsvarar den bästa kvalitet som Posten har uppnått sedan år 2009. Samtidigt ökade antalet kundsynpunkter under året, till stor del beroende på nya rutiner för att hantera kundsynpunkter. I snitt inkom 86 brevbärarrelaterade kundsynpunkter per 10 000 hushåll och företag under 2012. Kundsynpunkterna är en viktig källa till information och driver på Postens förbättringsarbete.

- Att hålla en hög service och kvalitet är en viktig konkurrensfördel för oss. Vi har idag en kvalitet i postutdelningen som är bland det bästa i Europa och ligger på en nivå som är långt över postförordningens krav på 85 procent. Samtidigt hade vi under året en del problem vid några brevbärarkontor i främst storstadsområdena, vilket resulterade i ökade kundsynpunkter. Vi har tagit detta på största allvar och vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med dessa problem, säger Andreas Falkenmark, chef Posten Meddelande.

Postens brevvolymer fortsatte minska under år 2012. Under de senaste 10 åren har de minskat med 22 procent. Under samma period har dock den totala marknaden för meddelanden ökat till följd av tillväxten för digitala tjänster. Den digitala utvecklingen har medfört genomgripande förändringar av företags, myndigheters och hushållens sätt att kommunicera.

- Vi har gjort mycket för att möta den ökade digitaliseringen. För att fortsatt kunna hålla en hög service och kvalitet har Posten anpassat verksamheten till de lägre brevvolymerna. Varje moment i hur breven hanteras, från företags och privatpersoners inlämning, via våra brevterminaler, till att brevbärarna delar ut posten, har förändrats. Det är ett mycket stort omställningsarbete som har genomförts, samtidigt som nya tjänster utvecklats. Bland annat delar Posten numer inte bara ut brev utan även e-handlade varor, matkassar, morgontidningar och biblioteksböcker, säger Andreas Falkenmark.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2013-04-12 11:40