Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2012-02-16 09:00

Stark avslutning på e-handelsåret 2011

Den starka tillväxten för e-handeln av varor i Sverige fortsatte under 2011 trots vikande konjunktur. Totalt växte e-handeln med 10,6 procent förra året vilket innebär att den nu omsätter 27,7 miljarder kronor.  Därmed svarar e-handeln för 5 procent av den totala detaljhandeln. Bäst gick försäljningen under årets sista kvartal då tillväxten var 13 procent. Det framgår av e-barometern för fjärde kvartalet 2011 som Posten ger ut i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research.

Allt fler konsumenter i Sverige e-handlar allt oftare. Drygt åtta av tio konsumenter handlade varor på internet förra året och tre av tio gjorde det minst en gång per månad. De svenska e-handelsföretagen känner av medvinden. Sju av tio e-handelsföretag tror att deras försäljning under första kvartalet 2012 kommer att överträffa motsvarande period 2011. Det som flest e-handelsföretag ser som den största utmaningen för att svensk e-handel ska fortsätta växa framöver är logistik och leveranser.

- Konsumenterna handlar framförallt varor på internet för att det är enkelt och bekvämt och det finns en vilja att få paketen levererade allt snabbare. Vi ser därför inom Posten att en allt högre andel e-handlade varor delas ut av våra brevbärare. Det blir allt vanligare att man kan beställa en vara på en sajt fram till klockan 16 och sedan få den utdelad av sin brevbärare dagen efter, säger Arne Andersson, e-handelsexpert på Posten.

De största branscherna på internet är hemelektronik, kläder och böcker/media. Hemelektronik på nätet gick stark under fjärde kvartalet 2011 då det ökade med 14 procent. Det innebär att branschen omsatte 6,7 miljarder kronor på internethandel under 2011, en ökning från 6 miljarder kronor 2010. De verkliga storkonsumenterna av hemelektronik på internet är män i åldern 18-29 år. Sju av tio konsumenter i denna kategori e-handlade hemelektronik under 2011.

Kläder och skor har en fortsatt stark ställning inom e-handeln. Branschen omsatte 6 miljarder kronor på internet under 2011 (5,5 miljarder kronor 2010) och ökade sin omsättning med 8 procent under fjärde kvartalet.Den typiska e-handelskonsumenten av kläder är en kvinna mellan 30 – 49 år. 61 procent av kvinnorna i denna åldersgrupp har e-handlat kläder eller skor under det senaste året.

Den tredje största branschen är böcker/media som omsatte 3,1 miljarder kronor på internet under 2011, jämfört med 3 miljarder kronor år 2010. Branschen växte med 4 procent under fjärde kvartalet. Nästan varannan e-handelskonsument handlade en bok på internet under 2011.

De branscher som växer snabbast på internet är dock sport/fritid och möbler/heminredning. 13 procent av e-handelskonsumenterna handlade sport och fritidsartiklar på internet under 2011  och branschens tillväxt inom e-handeln under fjärde kvartalet var 32 procent. Även e-handeln av möbler/inredning gick mycket bra under de tre sista månaderna 2011 då tillväxten var 22 procent.

E-handeln i siffror

  • 27,7 miljarder. Omsättningen totalt för e-handeln av varor i Sverige 2011.
  • 1,5 miljarder kronor.  Uppskattning av de svenska e-handelsföretagens utlandsförsäljning 2011.
  • 10,6 procent. Tillväxten för e-handeln av varor i Sverige under 2011.
  • 5 procent. E-handelns andel av den svenska detaljhandeln 2011.
  • 13 procent. Tillväxten för e-handeln under fjärde kvartalet 2011.
  • 32 procent. Tillväxten för e-handeln av sport/fritid under fjärde kvartalet 2011.
  • 58 procent. Andelen konsumenter som tror att de ska handla varor på internet under första kvartalet 2012.
  • 69 procent. Andelen e-handelsföretag som tror att deras försäljning kommer att öka under första kvartalet 2012 jämfört med motsvarande period 2011.

Om e-barometern
Posten följer i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. Informationen till aktuell e-barometer har samlats in den 4-20 januari 2012 och bygger på intervjuer med 600 företag med försäljning över internet. Vidare har en undersökning med ett riksrepresentativt urval om 2 000 personer av Sveriges befolkning mellan 18-79 år genomförts mellan 2 – 12 januari 2012. Undersökningen har genomförts med hjälp av TNS SIFOs internetpanel.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2012-02-16 09:00