Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2012-05-08 11:08

Konkurrensverket bekräftar Postens prissättning

Konkurrensverket har nu slutfört sin granskning av Postens prissättning av stora sändningar post. Konkurrensverket avskriver ärendet i sin helhet efter att de konstaterat att Postens agerande inte leder till utestängning av lika effektiva konkurrenter.

Konkurrensverket har beslutat att avsluta sin utredning om Posten missbrukat sin dominerande ställning vid prissättning av stora sändningar post. Beslutet fattades på årsdagen av den platsundersökning som Konkurrensverket genomförde på Posten den 3 maj 2011.

- Efter all den uppmärksamhet som den så kallade gryningsräden fick för ett år sedan är det mycket tillfredställande att konstatera att ärendet nu avskrivs och att Postens prissättning är i enlighet med gällande konkurrensrättsligt regelverk, säger Andreas Falkenmark, VD Posten Meddelande.

Konkurrensverket skriver i sitt beslut att dominerande företag har rätt att konkurrera utifrån vad deras effektivitet tillåter och efter vad som är normalt branschbeteende och slår fast att sådan konkurrens är till nytta för konsumenterna.

Med det som utgångspunkt konstaterar Konkurrensverket att EU-kommissionen i sin vägledning anger att det endast är förfaranden som har lett till eller kan leda till en utestängningseffekt för lika effektiva konkurrenter som har skadlig inverkan på konkurrensen. När så inte är fallet riskerar ingripande från konkurrensvårdande myndigheter leda till att priserna drivs upp till skada för konsumenterna. Vidare anges att förbud mot missbruk av dominerande ställning inte syftar till att skydda konkurrenter som inte är lika effektiva som företaget med dominerande ställning. Det primära skyddsintresset är istället den konkurrens som leder till konsumentnytta.

Konkurrensverket har utifrån ovanstående vägledning genomfört en mycket omfattande granskning och en lika effektiv konkurrent-analys av Postens prissättning, inklusive årsvolymrabatter, av stora sändningar post och kommit fram till att Postens prissättning inte lett till eller kan leda till utestängning av lika effektiva konkurrenter. Därför avslutar Konkurrensverket utredningen och avskriver ärendet.

Beslutet är publicerat på Konkurrensverkets hemsida.


Senast uppdaterad: 2012-05-08 11:08