Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2011-05-26 10:05

Svenskarna föredrar räkningar på papper – och vill kunna välja själva

En klar majoritet av svenskarna föredrar fortfarande att få viktig information från företag och myndigheter som fysiska brev. Men framförallt vill man som mottagare själv bestämma hur man tar emot viktigt information - och blir mycket irriterad när någon annan bestämmer. Det framgår av Postens årliga rapport Brevvanor som bygger på en TNS SIFO-undersökning om svenskarnas vanor och attityder till elektronisk och fysisk kommunikation.

Trots det stora urvalet av digitala informationskanaler och företag och myndigheters initiativ till att få fler svenskar att välja elektroniskt håller svenskarna fortfarande det fysiska brevet högt när det gäller hur man vill ta emot viktig information. Nästan nio av tio anger att det är viktigt att de själva får välja hur företag och myndigheter skickar information till dem. Det är den högsta siffran som uppnåtts under de sex år som undersökningen genomförts. Och nära sju av tio blir mycket irriterade om de inte själva får bestämma.

- Undersökningen visar att det aldrig har varit viktigare för svenskarna att själva få bestämma hur de ska ta emot viktig information. Med mängden kommunikationskanaler som finns idag är det viktigare än någonsin för företag och myndigheter att respektera mottagarmakten. Vill man nå fram med budskapen bör man som avsändare verkligen ta hänsyn sina kunders önskemål, säger Johan Hellman, chef för Affärskommunikation, Meddelande Sverige inom PostNord.

Av undersökningen framgår att klart fler svenskar tycker att det är viktigt att kunna ta emot räkningar, information om pensionen, deklarationsunderlag och deklarationsblanketten som fysiskt brev jämfört med elektroniskt format. Tre av fyra tycker att det är viktigt att få räkningarna i sin brevlåda, medan hälften tycker det är viktigt att kunna få dem som e-fakturor. Alla åldersgrupper framhåller betydelsen av det fysiska brevet. Bland dem som är 15-29 år tycker hela 76 procent att det är viktigt att kunna få räkningar i brevlådan. Samtidigt framgår att vi gärna kombinerar det fysiska brevet med elektroniska lösningar. Även om de flesta vill ha räkningarna på papper betalar 80 procent av Internetanvändarna sina räkningar online.

- Vår undersökning visar att fysiska brev är mer överskådliga, lättare att spara och ger en känsla av kontroll. Samtidigt har Internet gjort det betydligt enklare och snabbare att hantera ärenden, såsom att betala räkningar. Det visar på styrkan i att kombinera den fysiska kommunikationen med det digitala, säger Johan Hellman.

Om undersökningen
Undersökningen bygger på telefonintervjuer med 2 000 privatpersoner i ett riksrepresentativt urval. Intervjuerna genomfördes 17 november till 4 december 2010 av TNS SIFO.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2011-05-26 10:05