Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2011-09-06 09:06

E-handeln trotsar konjunkturen

Trots den vikande konjunkturen fortsätter e-handelns tillväxt. Under årets andra kvartal ökade omsättningen med 8,4 procent. Starkast var utvecklingen inom kläder och skor som växte 13 procent. Det finns även en fortsatt optimism om e-handelns utveckling. Tre av fyra företag bedömer att deras försäljning kommer att öka under det tredje kvartalet och nästan två av tre konsumenter tror att de kommer att handla varor på nätet under samma period. Det framgår av e-barometern för andra kvartalet 2011 som ges ut av Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research.

Den positiva start som e-handeln fått 2011 fortsätter trots avmattningen i ekonomin. Försäljningen under andra kvartalet ökade med 8,4 procent jämfört med samma period förra året. Motsvarande siffra för den traditionella detaljhandeln var 2,4 procent. Totalt beräknas e-handeln med varor omsätta 27,3 miljarder i Sverige 2011, vilket innebär en ökning med 9,2 procent från 2010.

- E-handeln fortsätter att ta marknadsandelar från traditionell detaljhandel. Konsumenterna styr om allt fler av sina inköp av varor från fysiska butiker till nätet. Mycket talar också för att e-handeln är den del av detaljhandeln som har bäst förutsättningar att möta ett sämre konjunkturläge, säger Arne Andersson, e-handelsexpert på Posten.

Av de tre branscher som dominerar den svenska e-handeln har kläder och skor haft den starkaste tillväxten under det andra kvartalet. Jämfört med samma period förra året har försäljningen ökat med 13 procent. Hemelektronik har haft en ökning i linje med e-handeln som helhet medan media (böcker, filmer, CD-skivor och dataspel) sett en avmattning och enbart ökat med två procent.

Det är också tydligt vilka faktorer som styr köpviljan hos konsumenterna. För att attrahera kunder krävs att en e-handelssajt har tydliga totalpriser, bra information och enkel navigation.

Resultaten från konsumentintervjuerna visar även att köpet på nätet är en sofistikerad process. Tre av fyra använder jämförelsesajter och nästan lika många sökmotorer. Andra typiska steg i köpprocessen är att läsa andra konsumenters omdömen på nätet och att tala med vänner och bekanta. För tre av tio är kataloger viktiga informationskällor.

- Trots att många konsumenter idag hellre handlar på nätet än via postorder fyller den traditionella katalogen fortfarande en viktig funktion för företag när de ska locka konsumenter till att köpa varor på distans. Många tycker att den fysiska katalogen ger bättre överblick än nätet och uppskattar att man kan läsa den var och när man vill, säger Arne Andersson.

För mer information:
Arne Andersson, via PostNord medierelationer, 08-23 10 10, e-post: press@posten.se

Om e-barometern
Posten följer i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. Informationen till aktuell e-barometer har samlats in under augusti månad 2011 och bygger på ett urval av cirka 650 företag med försäljning över internet. Vidare har en undersökning med ett riksrepresentativt urval om 1000 personer av Sveriges befolkning mellan 18–79 år genomförts mellan 2 – 12 augusti. Undersökningen har genomförts med hjälp av TNS SIFOs internetpanel. E-barometern publiceras en gång per kvartal.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2011-09-06 09:06