Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2010-12-15 09:00

Ungdomar föredrar julkort med posten framför SMS

Julkort är en kär tradition även bland ungdomar i Sverige. I en undersökning från Posten anger varannan svensk mellan 15 och 29 år att de helst skickar sina julhälsningar med posten, medan fyra av tio (42 %) helst skickar dem med SMS, MMS eller e-post. Bland ungdomar anser sex av tio (63 %) att traditionen med fysiska julhälsningar är viktig att bevara. Yngre personer väljer i större utsträckning än andra att göra sina egna julhälsningar, medan äldre i sin tur väljer att skicka färdiga kort i kuvert.

Postens årliga undersökning om svenskarnas julkortsvanor visar att personer mellan 15 och 29 år i stor utsträckning väljer att skapa sina egna julkort. 29 procent av de yngre julkortsskickarna väljer att skicka egenhändigt framtagna julkort. Motsvarande siffra för personer över 50 år är endast 15 procent.

Den yngre kategorin föredrar även att få mer personliga julkort, antingen med foton eller egenhändigt gjorda. 48 procent av 15-29 åringar vill helst ha ett personligt foto eller en hemgjort julkort när de får välja vilken typ av julkort de vill få.

– Julkort är ingen generationsfråga, traditionen är uppskattad oavsett ålder eftersom det visar på genuin omtanke. Det är inspirerande att tänka på den glädje som cirka 35 miljoner julkort sprider, säger Anette Eriksson, Postens julinformatör.

Sista dagen för att skicka julhälsningar med julfrimärke är den 16 december.

Fakta om ungdomar (15-29 år) och deras julhälsningar*
51 % skickar helst sina julhälsningar som julkort, 34 % skickar helst SMS, 5 % e-post, 3% MMS
63 % tycker att julkort är en viktig tradition att bevara
29 % av julkortsskickarna gör sin egna julkort
53 % av dem som skickar julkort skickar mellan 10 och 49 julkort
42 % får mellan 10 och 29 julkort
72 % av dem som skickar gör det för att visa på omtanke eller för att göra någon glad
70 % vill helst få sina julhälsningar i form av ett julkort/julbrev med Posten

Fakta om julhälsningar (svenska befolkningen över 15 år)*
71 % skickar helst sina julhälsningar som julkort, 13 % skickar helst SMS, 7 % e-post, 2 % MMS
73 % tycker att julkort är en viktig tradition att bevara
20 % av julkortsskickarna gör sin egna julkort
74 % av dem som skickar julkort skickar mellan 10 och 49 julkort
56 % får mellan 10 och 29 julkort
63 % av dem som skickar gör det för att visa på omtanke eller för att göra någon glad
81 % vill helst få sina julhälsningar i form av ett julkort/julbrev med Posten

* Resultaten bygger på en undersökning TNS SIFO gjort på uppdrag av Posten Norden AB. Undersökningen genomfördes under perioden 1-11 november 2010 och omfattade 2000 telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen över 15 år.

Vid frågor eller om du önskar bildmaterial: Anette Eriksson, julinformatör Posten Norden, 08-781 55 19, e-post anette.eriksson@posten.se eller Posten Medierelationer, tel: 08-23 10 10, e-post press@posten.se


Senast uppdaterad: 2010-12-15 09:00