Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2010-05-27 13:38

Nordisk distanshandel ökade till 90 miljarder kronor 2009

Den nordiska distanshandeln fortsätter att ta marknadsandelar från den traditionella detaljhandeln. Den omsätter nu 90 miljarder kronor vilket är en ökning med 17,4 procent från året innan. Danskarna är Nordens mest frekventa distanshandlare. Fyra av tio danskar handlar på distans varje månad. Svenskarna hamnar först på tredje plats, efter norrmännen men före finländarna. Det visar en ny undersökning som Posten Norden presenterar i rapporten Distanshandeln i Norden 2010.

I rapporten har 4 600 nordbor intervjuats om sina vanor kring att köpa varor via internet och postorder. Studien visar att totalt nästan 13 miljoner nordbor distanshandlade förra året. Det är en ökning med 7,5 procent jämfört med 2008. Nästan en av fyra handlar på distans varje månad.

Idag står distanshandeln för omkring 4 procent av detaljhandeln i Norden. Störst är andelen i Danmark med 5,2 procent. Det är också det land som leder utveckling. Nästan fyra av tio danskar handlar på distans varje månad. På andra plats kommer norrmännen strax före svenskarna, i båda länderna handlar en av fyra på distans varje månad. Finländarna ligger fortfarande än bit efter men har samtidigt haft en mycket kraftig tillväxt i sin egen distanshandel det gångna året. Den har växt med 49,2 procent och är en förklaring till varför den nordiska distandshandeln nu omsätter SEK 90 miljarder, vilket är en ökning med 17,4procent från året innan.

Av varor som beställs på distans i Norden sker 82 procent via internet och 10 procent via postorder. Fortfarande sker huvuddelen av köpen från inhemska företag, men nästan varannan nordbo som e-handlar har någon gång köpt en vara på distans från utlandet. Den utländska e-handeln sker främst från USA, Storbritannien och Tyskland. När det gäller e-handel inom Norden är det klart populärast att handla från svenska e-handelsföretag.

-        Att distanshandelns tillväxt fortsätter trots den kraftiga lågkonjunktur som präglade 2009 visar tydligt dess potential. Att danskarna är så frekventa distanshandlare är också positivt för svenska företag. Många svenska e-handelsföretag har starka varumärken i Danmark och danskarna e-handlar också betydligt mer från utlandet än vad vi svenskar är, säger Arne Andersson, e-handelsexpert på Posten Norden.

Distanshandeln är en viktigt och växande del av Posten Nordens verksamhet. Posten Norden har de senaste åren etablerat utlämningsplatser i samtliga länder i Norden. Sammanlagt har Posten Norden idag 4 200 utlämningsställen i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

-      Vi träffar en mycket stor andel av de svenska e-handelsföretagen varje år och vi ser just nu ett markant ökat intresse från företagen för att bredda marknaden i Norden. En liknande utveckling ser vi i de övriga nordiska länderna. Vi märker också av det i vår egen verksamhet där våra gränsöverskridande paketvolymer från distanshandeln inom Norden ökat med cirka 400 procent på ett år, säger Arne Andersson.

Andra resultat från undersökningen:  

·           Norrmän handlar för mest pengar. Totalt uppskattas varje distanshandelskonsument i Norge ha handlat varor för i genomsnitt totalt 9 658 svenska kronor under 2009. Nordengenomsnittet var 7 342kronor. Svenska distanshandelskonsumenter låg lägst med 5 629 kronor i snitt under året.

·         Lågt pris och bekvämlighet distanshandeln främsta drivkrafter - Distanshandeln passar in i moderna nordiska konsumenters livsmönster. De främsta anledningarna för att handla på distans är sådana som på olika sätt hänger samman med pris och bekvämlighet. Danskarna är väsentligt mer prismedvetna än sina nordiska grannar. 

·         Kläder och hemelektronik är favoriter - Favoritvaror för nordborna att distanshandla är kläder (46 procent) och hemelektronik (39 procent). Därefter kommer skivor/film och böcker. I Sverige och Finland toppar kläder ganska klart före hemelektronik. I Danmark och Norge är det en större andel som anger att de handlar hemelektronik än kläder.  

·         En av fem positiv till distanshandel via mobiltelefon- Få nordbor har ännu provat att distanshandla med mobiltelefonen. Branschbedömare tror dock att den står inför sitt genombrott inom e-handeln. Två av tio, av de tillfrågade är också positiva till att prova. Antalet förväntas öka i takt med att allt fler skaffar sig så kallade smart phones, som innebär helt andra möjligheter att navigera på nätet. Mest positiva till mobil e-handel är finländarna.    

Läs mer  

Hela studien Distanshandeln i Norden 2010 kan laddas ned via länken.

 

Vid frågor kontakta:  

Posten Norden Medierelationer, tel: 08-23 10 10, e-post: press@posten.se  

Posten Norden har bildats genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 45 miljarder SEK och cirka 50 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Informationslogistik. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om Posten Norden på www.postennorden.se. 

 


Senast uppdaterad: 2010-05-27 13:38