Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2010-02-08 12:00

e-barometern Q4 2009: Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen 2009 spår i form av svagare tillväxt. I takt med att signalerna om en återhämtning för den svenska ekonomin har blivit allt fler har också e-handelns försäljning ökat kraftigt och tillväxten under 2009 års sista kvartal stannade på 15,4 procent. E-handelsförsäljningen uppgick under 2009 till 22,1 miljarder, en tillväxt med 8,1 procent jämfört med 2008. Optimismen inför framtiden har också stigit bland företagen, som inte har varit så optimistiska på två år.

 

  • E-handelns försäljning steg under fjärde kvartalet 2009 med 15,4 procent jämfört med fjärde kvartalet 2008.
  • Omsättningen 2009 uppgick till 22,1 miljarder kronor, vilket utgör cirka 4,2 procent av försäljningen i den totala detaljhandeln.
  • E-handelsköpen via mobiltelefon har fördubblats, men utgör ännu en mycket liten del av e-handeln.
  • Nära en fjärdedel av konsumenterna kan tänka sig att handla på Internet med mobiltelefonen, främsta förklaringen till varför man inte gör det är att displayen är för liten.

 

Kommentarer till e-barometern:

- 2010 har alla förutsättningar att bli ett mycket spännande år för e-handeln. Mycket talar för att 2010 är året då vi kommer att få uppleva ett genombrott för e-handel via mobiltelefonen. En ny generation telefoner, exempelvis Iphones, som allt fler konsumenter skaffar öppnar nya möjligheter att handla via denna kanal, som hittills upplevts som krånglig och begränsad av många, säger Arne Andersson, e-handelsspecialist på Posten.

 

- Den starka avslutningen på e-handelsåret 2009 medförde att helårsutvecklingen blev betydligt bättre än väntat. Hushållen har under lågkonjunkturen fått ta del av flertalet stimulanser, främst en låg ränta, vilket hållit konsumtionen uppe. Därtill har e-handeln ett erbjudande som passar svaga tider mycket bra. Sannolikt har man under året också fått in fler prismedvetna konsumenter som kommer att förbli lojala till e-handelskanalen och höja försäljningen framöver, säger Jonas Arnberg på HUI.

 

 

Om undersökningen

AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) följer tillsammans med Posten AB och Svensk Distanshandel den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. Informationen till aktuell e-barometer har samlats in under januari månad 2009 och bygger på ett urval av cirka 1500 företag med försäljning över internet. Vidare har även en konsumentundersökning via internet (Cint) baserad på 1000 stycken respondenter genomförts. Med konsumenter avses privatpersoner med internetuppkoppling. Frågor kring e-barometern besvaras av Arne Andersson, Posten, 08-781 68 28 och Posten Norden Medierelationer, 08-23 10 10 eller Jonas Arnberg, HUI, 08-762 72 90 och Jessica Lindblom, HUI, 08-762 72 85 .

 

Läs hela e-barometern via nedanstående länk.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2010-02-08 12:00