Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2009-04-29 12:00

Konjunkturläget ger lägre resultat

Posten delårsrapport januari-mars 2009

Samgåendet mellan Posten och Post Danmark godkändes av EU-kommissionen den 21 april
Nettoomsättningen uppgick till 7 601 (7 738) MSEK
Rörelseresultatet uppgick till 394 (694) MSEK
Pågående åtgärdsprogram gav resultateffekt om 230 MSEK
Fortsatt stark finansiell ställning, soliditeten uppgick till 45%

Lars G Nordström, VD och koncernchef i Posten, kommenterar:
Postens omsättning första kvartalet minskade med två procent till 7 601 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 394 MSEK vilket är 300 MSEK lägre än motsvarande kvartal förra året. Utvecklingen är inte oväntad i det ekonomiska klimat som råder. Den kraftiga inbromsningen i ekonomin har inneburit en minskad efterfrågan på de distributionslösningar som Posten erbjuder inom framför allt logistik- och meddelandeverksamheterna. Även Strålfors har påverkats av färre avrop inom befintliga avtal, bland annat märks en väsentligt lägre efterfrågan av etikettlösningar till kunder inom fordonsindustrin.
 
Meddelandemarknaden präglas fortsatt av tilltagande konkurrens från andra aktörer och distributionsformer. Logistikmarknaden har för närvarande överkapacitet i förhållande till efterfrågan med stark prispress som följd. Den distributionskapacitet som finns rullar fortfarande, fast med lägre fyllnadsgrad. Postens infrastruktur innebär att andelen fasta kostnader är hög. Detta blir särskilt kännbart i tider när volymerna minskar. Därför är det en styrka att vi kunnat möta den kraftiga lågkonjunktur som råder med en stark finansiell ställning. Därtill ser vi att vårt åtgärdsprogram som ska ge en resultateffekt på cirka en miljard kronor i år löper planenligt. Det innebär att vi med ökad snabbhet och flexibilitet kan möta lägre volymer med åtgärder i alla delar av verksamheten. Den uppnådda resultateffekten av åtgärdsprogrammet beräknas till 230 MSEK under första kvartalet. Vi ska nu säkerställa att den återstående resultateffekten nås.
 
Den 21 april fick vi det välkomna beskedet att EU godkänt samgåendet mellan Posten och Post Danmark. Det innebär att vi nu arbetar med att förena Posten och Post Danmark i en gemensam koncern. Det är två bolag som bland annat erbjuder en hög kvalitet och en bra tillgänglighet till postservice för medborgarna. I det fortsatta arbetet ska vi ta vara på styrkorna i respektive verksamhet och omsätta detta till attraktiva erbjudanden för våra kunder. Vi är väl förberedda från båda sidor att få en organisation på plats som snabbt ska ta vara på fördelarna med denna historiska fusion och skapa det mest konkurrenskraftiga nordiska alternativet för alla kunder som har behov av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden.
 
 
 
Delårsrapporten för januari - mars 2009 kan laddas ned via nedanstående länk.
 
Vid frågor kontakta:
Posten Medierelationer, tel: 08-23 10 10, e-post: press@posten.se
 
 
 
Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Med över 4 000 serviceställen ger vi daglig service till 4,5 miljoner hushåll och 900 000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi över 20 miljoner försändelser. Med ungefär 30 000 medarbetare och en omsättning på över 30 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Posten AB (publ) är ett publikt aktiebolag som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på www.posten.se

 

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2009-04-29 12:00