Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2009-08-26 12:00

Kommuniké från extra bolagsstämma i Posten Norden AB (publ)

Måndagen den 24 augusti hölls en extra bolagsstämma på Posten Nordens huvudkontor i Solna.
 
Stämman beslutade att arvoden till revisionsutskottets ledamöter skall utgå med 50 000 SEK och till revisionsutskottets ordförande ska utgå med 62 500 SEK. Stämman beslutade vidare att arvoden till ersättningsutskottets ledamöter ska utgå med 25 000 SEK och till ersättningsutskottets ordförande ska utgå med 37 500 SEK.
 
Enligt beslut på en extra bolagsstämma den 30 april 2009 utgår arvode till de stämmovalda styrelseledamöterna med 250 000 SEK och till ordföranden med 600 000 SEK för tiden intill utgången av årsstämman 2010.
 
Den extra bolagsstämman den 30 april 2009 beslutade även val av Fritz H. Schur, Marianne Nivert, Anne Birgitte Lundholt och Richard Reinius som ordinarie styrelseledamöter och Fritz H. Schur till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Marianne Nivert har därefter meddelat att hon inte önskar kvarstå som ledamot i styrelsen.
 
Den extra bolagsstämman den 24 augusti beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av åtta av stämman valda ledamöter. Stämman beslutade för samma tid nyval av Mats Abrahamsson, Ingrid Bonde, Gunnel Duveblad, Bjarne Hansen, och Torben Janholt.
 
Mats Abrahamsson är född 1960 och är teknologie doktor och professor vid Linköpings universitet. Han är styrelseledamot i Linköpings tekniska högskola, Dixma Consulting AB och Linköpings Management Enterprising AB. Styrelseledamot i Posten AB sedan 2003.
 
Ingrid Bonde, civilekonom, är född 1959, och är VD för AMF Pension AB. Hon är styrelseledamot i St Eriks ögonsjukhus och SNS. Styrelseledamot i Posten AB sedan 2005.
 
Gunnel Duveblad är född 1955 och har systemvetarutbildning från Umeå universitet. Hon är styrelseledamot i HiQ International AB, IBS, Stiftelsen Ruter Dam och Sweco AB. Styrelseledamot i Posten AB sedan 2007.
 
Bjarne Hansen, skeppsredare, är född 1940, och är partner i WingPartners IS, styrelseordförande i Billund Lufthavn, vice ordförande i Skako Industries A/S, och styrelseledamot i F. Uhrenholt Holding A/S, Aalborg Holding Industries A/S (och Aalborg Industries A/S), Keppel Offshore and Marine Pty Ltd, Business Work Wear A/S, Johnsen Oil A/S, Newco AEP A/S och Wrist Group A/S. Styrelseledamot i Post Danmark A/S sedan 2005.
 
Torben Janholt, merkonom, född 1946, är administrerande direktör i J Lauritzen A/S. Han är styrelseledamot i Tsakos Energy Navigation Ltd, A/S United Shipping & Trading Company, Danmarks Rederiforening, Executive Committee-medlem av International Chamber of Shipping och styrelseordförande i ett antal bolag inom Lauritzen-gruppen.
 
Vid den extra bolagsstämma den 30 april 2009 valdes Ernst & Young som revisionsbolag med Lars Träff som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisionsvalet.
 
 
Posten Norden har bildats genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och kommer att ha en omsättning på cirka 45 miljarder SEK och drygt 50 000 medarbetare. Verksamheten bredrivs affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Informationslogistik. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om Posten Norden på www.postennorden.se.


Senast uppdaterad: 2009-08-26 12:00