Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2008-02-15 12:00

Starkt Posten växer med förbättrad lönsamhet

​- Nettoomsättningen ökade med 7% till 29 902 (27 823) MSEK
- Rörelseresultatet förbättrades med 38% till 1 995 (1 442) MSEK
- Resultat efter skatt ökade med 54% till 1 564 (1 013) MSEK
- Styrelsen föreslår en utdelning om 625 (400) MSEK
- Den 4 februari 2008 ingick Posten avtal om att förvärva DSV:s ägarandel om 50% i Tollpost Globe

Erik Olsson, VD och koncernchef i Posten, kommenterar:
Posten har under 2007 fortsatt att leverera en stark resultatutveckling. Rörelseresultatet förbättrades med 38% till nära två miljarder kronor. Det är det bästa resultatet från kärnverksamheten i Postens 371-åriga historia. Samtidigt ökade omsättningen med 7% till cirka 30 miljarder kronor. Det visar att vi redan under första året i vår nya verksamhetsstruktur har förmått driva vårt målmedvetna arbete med att sänka kostnaderna och öka intäkterna genom en tydligare specialisering och ökat kundfokus. 

Postens Logistiks kraftiga tillväxt på 10% är ett tydligt kvitto på att vi klarat att i allt hårdare konkurrens stärka vår position på marknaden. Genom ytterligare förvärv i Finland och etableringen av utlämningsnätet MyPack i Norge har Posten Logistik skapat förutsättningar för ett mer sammanhållet logistikkoncept på den finska marknaden, breddat sitt erbjudande för distanshandeln och ökat sin totala kapacitet på den växande nordiska logistikmarknaden. 

Strålfors har genom att framgångsrikt integrera Postens printverksamhet och vinna viktiga affärer växt med hela 31% inom informationslogistik. Samtidigt har Strålfors både renodlat verksamheten genom avyttring av icke kärnverksamhet och skapat nya tillväxtmöjligheter särskilt mot läkemedelsindustrin inom Graphic Solutions. 

Det är glädjande att Posten Meddelande förmår möta utmaningarna från ökad konkurrens och substitution som innebär stagnerande brevvolymer. Fortsatt tjänsteutveckling och löpande effektiviseringar ger förutsättningar för att vi ska fortsätta att stärka vår konkurrenskraft och samtidigt leva upp till vårt samhällsuppdrag. Ett tillväxtområde för både Posten Meddelande och Posten Logistik är den växande distanshandeln. Under året har samarbetet med branschen utvecklats och flera viktiga avtal har träffats. 

Det finns flera glädjeämnen. Postens medarbetare är allt mindre sjuka. Under 2007 minskade sjukfrånvaron från 7,8 till 6,5%. Detta är i första hand positivt för våra medarbetare men det innebär samtidigt cirka 100 miljoner kronor på årsbasis i lägre kostnader för Posten.  

Allt sedan vi bröt den negativa trenden 2003 vad gäller allmänhetens attityd till Posten har kurvan pekat stadigt uppåt. Under 2007 blev detta ännu tydligare vilket inte bara märks i våra egna mätningar utan även i till exempel den nyligen presenterade undersökningen från Svenskt Kvalitetsindex. Jag är övertygad om att den fantastiska tillgänglighet som finns i vårt ombudsnät är en delförklaring till förbättringen. 

zÄven beskedet om Svensk Kassaservice har minskat osäkerheten och ökat tydligheten om Postens uppdrag. Dessutom är jag övertygad om att Posten i den allt mer synliga konkurrensen uppfattas som den pålitligaste aktören med bra service och en kvalitet i världsklass.  

Posten har sammanfattningsvis utvecklats mycket positivt under 2007. Det gör att vi är beredda att möta den förväntade lägre tillväxttakten i ekonomin, att ansvarsfullt hantera avvecklingen av Svensk Kassaservice och att samtidigt skapa tillväxt och bra resultat i våra kärnverksamheter framöver. 

Bokslutskommunikén kan laddas ned från nedanstående länk. 

Vid frågor kontakta: Posten Medierelationer, tel: 08-23 10 10, e-post: press@posten.se   

Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Med över 4 000 serviceställen ger vi daglig service till 4,5 miljoner hushåll och 900 000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi över 20 miljoner försändelser. Med drygt 30 000 medarbetare och en omsättning på nära SEK 30 miljarder är vi en av Sveriges större koncerner. Posten AB (publ) är ett publikt aktiebolag som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på www.posten.se

 

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2008-02-15 12:00