Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2008-04-29 12:00

På väg mot ett historiskt samgående

​- Postens och Post Danmarks huvudägare undertecknade den 1 april en avsiktsförklaring om ett samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S
- Nettoomsättningen uppgick till 7 738 (7 704) MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till 694 (843) MSEK
- Resultat efter skatt uppgick till 533 (614) MSEK

VD-kommentar 

Postens omsättning första kvartalet ökade marginellt som ett resultat av genomförda förvärv inom främst logistikverksamheten. Såväl omsättning som resultat påverkades negativt av den kalendereffekt med två färre vardagar under första kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Koncernens rörelseresultat på 694 MSEK är dock ett av de starkaste kvartalsresultaten någonsin. 

Med en omsättning på 4,3 miljarder kronor är meddelandeaffären viktig för Posten. Posten Meddelandes omsättning minskade till följd av kalendereffekten. Samtidigt möter verksamheten utmaningar i form av tilltagande konkurrens , ökad substitution och ett högre kostnadsläge och rörelseresultatet minskade. Tack vare ett målmedvetet arbete med att löpande effektivisera verksamheten redovisar verksamheten en rörelsemarginal på nära 11 procent. 

Posten Logistik fortsätter att växa med lönsamhet. Genomförda förvärv i Norge och Finland motsvarar ungefär hälften av omsättningsökningen. Verksamheten har fokus på att skapa en nordisk struktur för ökad kundnytta, ökad effektivitet och specialisering på den nordiska marknaden med målet att stärka Posten Logistiks position och framtida konkurrenskraft. 

Strålfors levererar den relativt starkaste resultatförbättringen bland kärnverksamheterna. Strålfors fortsätter sin starka tillväxt inom informationslogistik. Flera viktiga order har vunnits hos stora företag med en bred kundbas i Norden. Fortsatt fokus på produktivitetsförbättring och renodling av verksamheten kommer att stärka verksamhetens lönsamhet ytterligare. Strålfors europeiska plattform kommer i en gemensam koncern med Post Danmark att skapa nya och intressanta affärsmöjligheter i takt med att den europeiska postmarknaden avregleras. 

För att vara en konkurrenskraftig affärspartner för företag som har behov av leveranser till, från och inom Norden även i framtiden krävs ökad marknadsnärvaro och ett breddat kunderbjudande. Den avsiktsförklaring som Posten och Post Danmarks huvudägare har tecknat om ett samgående mellan Posten och Post Danmark är därför ett logiskt och strategiskt viktigt beslut. Med en större hemmamarknad och ett bredare tjänsteutbud kommer den gemensamma koncernen att bli en attraktivare samarbetspartner för företag på den nordiska marknaden. Detta tillsammans med identifierade kostnadssynergier kommer att skapa en konkurrenskraftigare koncern som även i framtiden kan leverera en postservice som motsvarar svenska och danska folkets högt ställda förväntningar. 

Erik Olsson
VD och koncernchef 

Delårsrapporten kan laddas ned via nedanstående länk. 

Vid frågor kontakta:
Posten Medierelationer, tel: 08-23 10 10, e-post: press@posten.se   

Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Med över 4 000 serviceställen ger vi daglig service till 4,5 miljoner hushåll och 900 000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi över 20 miljoner försändelser. Med drygt 30 000 medarbetare och en omsättning på nära 30 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Posten AB (publ) är ett publikt aktiebolag som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på www.posten.se

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2008-04-29 12:00