Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2008-09-30 12:00

Många företag planerar nyetableringar i Norden

​Ny undersökning bland logistikköpare i nordiska detaljhandels-, grossist- och industriföretag

Nästan fyra av tio nordiska logistikköpare planerar att genomföra nyetableringar som påverkar deras logistik under de närmaste fem åren. Nysatsningarna planeras framförallt i Norden. Det visar Posten Logistiks nya rapport "Nordisk Logistikbarometer". Av rapporten framgår även att fler än hälften av företagen inte ser något utrymme för miljöeffektiva transporter om de samtidigt innebär prisökningar och längre leveranstid.

I Nordisk Logistikbarometer har Posten Logistik vänt sig till 1 800 nordiska företag inom branscherna detaljhandel, grossist och industri. Ett flertal frågor har ställts, bland annat om företagens krav på miljöeffektiva transporter samt om deras planer på nyetableringar och nysatsningar. Resultaten från undersökningen visar på: 

Stora expansionsplaner för Norden - Nästan fyra av tio företag, 37 procent, planerar att genomföra nyetableringar under de närmste fem åren. Av dessa företag har nästan 80 procent expansionsplaner som berör Norden. Utöver de nordiska länderna är Östeuropa och Ryssland av stort intresse för framför allt danska och finska företag.  

Pris och leveransprecision utmaningar i miljöarbetet - Drygt vartannat nordiskt företag ser inget utrymme för miljöeffektiva transporter om de samtidigt leder till prisökningar eller längre leveranstid. Utrymmet upplevs som minst av danska företag medan svenska företag ser större möjligheter. 

ISO-certifiering viktigast för logistikköparna - När nordiska företag ställer miljökrav på sina logistikleverantörer är ISO-certifiering det vanligaste kravet. Mer än vart fjärde företag, 27 procent, kräver ISO-certifiering. Att logistikleverantören har en hållbarhetsredovisning och använder miljöeffektiva drivmedel efterfrågas av 19 procent av respondenterna.  

- Många logistikköpare ser Norden som en enda marknad. Rapporten pekar på att såväl transporter inom respektive land som efterfrågan på gränsöverskridande logistiklösningar inom Norden fortsätter att växa. Samtidigt visar rapporten att vi logistikleverantörer har flera tuffa utmaningar framför oss. Att kombinera leveransprecision med hög miljöeffektivitet utan att för den delen höja priserna är ett tydligt uppdrag från kunderna, säger Henrik Höjsgaard, vd på Posten Logistik. 

Rapporten innehåller även intervjuer med tongivande chefer från detaljhandels-, grossist- och industribranscherna. Johan Jemdahl, Head of Distribution Logistics LM Ericsson, framhåller till exempel att de går mot mer regionaliserade supply-chain-strukturer. 

- Det är varken kostnadseffektivt eller miljöeffektivt att transportera gods över hela världen. Vi arbetar redan idag med att minska vår flygandel och det är något vi kommer att fortsätta med. Målet är att en större del av våra transporter ska gå på marken. Även graden av intermodalitet kommer att öka, säger Johan Jemdahl. 

Läs mer:
Längre ned kan du ladda ned hela rapporten; "Nordisk Logistikbarometer 2008 - En rapport om utmaningar och trender på den nordiska logistikmarknaden".

För ytterligare information:
Markus Trautmann, pressansvarig Posten Logistik, tel: 08-781 74 33, e-post: markus.trautmann@posten.se
Posten Medierelationer, tel: 08-23 10 10, e-post: press@posten.se 

Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Med över 4 000 serviceställen ger vi daglig service till 4,5 miljoner hushåll och 900 000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi över 20 miljoner försändelser. Med drygt 30 000 medarbetare och en omsättning på nära 30 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Posten AB (publ) är ett publikt aktiebolag som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på www.posten.se

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2008-09-30 12:00