Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2008-11-07 12:00

e-barometern Q3 2008: Fortsatt mycket kraftig tillväxt för e-handeln

​Posten och HUI presenterar e-barometern för Q3 2008

Försäljningen över internet ökade under årets tredje kvartal med 14,7 procent. Trots svagare konjunktur, som resulterar i lägre tillväxttal för den traditionella detaljhandeln, visar alltså e-handeln en fortsatt mycket kraftig tillväxt. Prognosen för e-handelns omsättning 2008 är att den för första gången passerar 20 miljarder kronor och utgör cirka 4 procent av den totala detaljhandeln. 

Framtidstron är fortfarande stark, framförallt bland konsumenterna där åtta av tio tror att de kommer att handla över internet under det närmaste halvåret. Företagens optimism avtar dock detta kvartal. Knappa hälften av e-handelsföretagen bedömer att försäljningen kommer att öka under det närmaste halvåret.

  • E-handelns försäljning steg under det tredje kvartalet år 2008 med 14,7 procent jämfört med tredje kvartalet 2007.
  • Prognosen för e-handelns omsättning 2008 är 20,7 miljarder kronor. E-handelsförsäljningen skulle därmed utgöra 4 procent av försäljningen i den totala detaljhandeln.
  • Framtidstron är fortsatt stark bland konsumenterna medan den är något svagare bland e-handelsföretagen.
  • En förbättrad hemsida prioriteras av företagen för att öka försäljningen.
  • Böcker och skivor är de vanligaste varorna på internet.
  • Att sajten känns seriös är viktigaste faktorn för konsumenterna.

Posten
- Trots vikande konjunktur och svenskarnas ökade pessimism om sin ekonomi visar undersökningen på fortsatt optimism kring e-handeln. Mycket tyder på att ännu fler kommer att handla julklappar över internet i år. Förra året lämnades nästan en halv miljon paket ut av Postens ombud veckan före jul. Dessutom visar undersökningen att böcker och skivor alltjämt är storsäljare inom e-handeln. Det är produkter som delas ut direkt av brevbäraren vilket innebär att i år levereras många julklappar direkt till hushållen, säger Andreas Falkenmark, VD för Posten Meddelande.  

HUI
- E-handelns tillväxt har mattats av något jämfört med tidigare. En ökning på 15 procent i ekonomiskt svaga tider är ändå ett styrkebesked och pekar på att e-handelns utveckling är strukturell snarare än konjunkturell. En beteendeförändring hos både konsumenter och företag bidrar till en ökad tillväxt för e-handeln säger Jessica Lindblom, analytiker på HUI. 

Om undersökningen
AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) följer tillsammans med Posten AB och Svensk Distanshandel den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. Informationen till aktuell e-barometer har samlats in under oktober månad 2008 och bygger på ett urval av cirka 1500 företag med försäljning över internet. Vidare har även en konsumentundersökning via internet (Cint) baserad på 1000 stycken respondenter genomförts. Frågor kring e-barometern besvaras av Jessica Lindblom, HUI, 08-762 72 85 eller Posten Medierelationer, 08-23 10 10. 

Hela rapporten kan laddas ned via nedanstående länk.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2008-11-07 12:00