Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2008-05-14 12:00

e-barometern Q1 2008: Stark start på det nya e-handelsåret

Försäljningen över internet fortsätter att öka i rask takt. Under årets första kvartal steg omsätt­ningen med 17,8 procent och e-handeln fortsätter därmed att ta marknadsandelar av den tradi­tionella butikshandeln. Framtidstron är också stark, både bland företag och konsumenter, vil­ket talar för en fortsatt positiv utveckling för e-handelns försäljning. Prognosen för e-handelns omsättning 2008 är att den för första gången passerar 20 miljarder och utgör cirka 4 procent av den totala detaljhandeln.

  • E-handelns försäljning steg under det första kvartalet år 2008 med 17,8 procent jämfört med första kvartalet 2007.
  • Prognosen för e-handelns omsättning 2008 är 21 miljarder kronor. E-handeln skulle därmed utgöra 4 procent av försäljningen i den totala detaljhandeln.
  • Framtidstron är fortsatt stark bland såväl e-handelsföretagen (70 procent) som bland konsumenterna (82 procent).
  • Konsumenterna skulle betala via direktöverföring via bank eller faktura om de fick välja, men det vanligaste köpet sker med kontokort.

  Posten
Majoriteten av konsumenterna tycker att betalningssäkerheten känns allt tryggare, vilket är ett gott betyg till hela branschen. Det är också ett tydligt tecken på att e-handeln blivit en alltmer mogen och etablerad marknad. Allt fler e-handlar regelbundet eftersom de uppskattar det breda utbudet, snabba leveranser och flexibla öppettider för paketutlämning på kvällar och helger, säger Catharina Strömsten, chef för koncernstrategi i Posten.   

HUI
Svensk e-handel växer så att det knakar. För allt fler konsumenter har e-handel blivit till en vana och allt fler företag hittar nya marknader på internet genom att komplettera den traditionella handelns utbud och priser. Bedömningen är också att försäljningen över internet fortsätter att stiga i rask takt, säger Jonas Arnberg, analytiker HUI.  

Om undersökningen
AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) följer tillsammans med Posten AB och Svensk Distanshandel den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. Informationen till aktuell e-barometer har samlats in under april månad 2008 och bygger på ett urval av cirka 1500 företag med försäljning över internet. Vidare har även en konsumentundersökning via internet (Cint) baserad på 1000 stycken respondenter genomförts. Frågor kring e-barometern besvaras av Jonas Arnberg, 08-762 72 90 och Jessica Lindblom, 08-762 72 85 på HUI eller via Posten Medierelationer, 08- 23 10 10.  

Hela rapporten kan läsas via nedanstående länk

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2008-05-14 12:00