Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2007-04-27 12:00

Tillväxt och stark resultatutveckling

- Första kvartalet med ny verksamhetsstruktur
- Nettoomsättningen ökade med 17% till 7 704 (6 559) MSEK
- Rörelseresultatet förbättrades med 30% till 843 (646) MSEK
- Resultat efter skatt ökade med 13% till 614 (541) MSEK

Med ett förstärkt kundfokus i Postens nya verksamhetsstruktur och fortsatt draghjälp av en stark konjunktur har vi fått en bra start på 2007. Omsättningen ökade med 17 procent till 7 704 (6 559) MSEK. Rörelseresultatet förbättrades med 30 procent till 843 (646) MSEK och med en produktivitetsförbättring på fyra procent.
 
Vi redovisar en mycket stark tillväxt i vår logistikaffär. Under första kvartalet ökade produktionsvolymerna med hela 10 procent. Vi har klarat att hantera de ökade varuflödena med befintlig kapacitet, vilket märks i det positiva rörelseresultatet.
 
Den nordiska marknaden för logistiktjänster präglas av en mycket hård konkurrens. Därför kommer vi i vår nya specialiserade verksamhetsstruktur fortsätta att utveckla konkurrenskraftiga nordiska logistiktjänster. En del i detta är att vi från andra kvartalet i år kraftigt utökar antalet utlämningsställen för paket i Norge. Det kommer att stärka vårt erbjudande inom den växande distanshandeln.
 
Meddelandeaffären visar en fortsatt stabil utveckling trots svagt vikande brevvolymer. Nettoomsättningen ökar tack vare en stark tillväxt inom direktreklamen och den ökade distanshandeln innebär att vi distribuerar Brevförsändelser med högre vikt och porto, vilket kompenserar för intäktsbortfall från vanliga brev.
 
Strålfors är ledande i Norden inom informationslogistik där avsändarnas och mottagarnas behov av valfrihet är en del av kärnaffären. Tack vare både organisk tillväxt och tillkommande volymer från Posten ökade Strålfors sin omsättning med 26 procent. Även Strålfors visar en positiv rörelseresultatutveckling.
 
Den 15 mars lämnade regeringen sin proposition "Statens ansvar för vissa grundläggande betaltjänster" till riksdagen. Regeringens förslag innebär att samhällets behov av grundläggande betaltjänster från och med 2009 ska upphandlas av Post- och telestyrelsen på de orter där marknaden inte tillgodoser behovet. Om riksdagen antar propositionen kommer den betalservice som nu sköts genom Svensk Kassaservice att omhändertas av andra aktörer från 1 januari 2009. Riksdagen har aviserat ett besked i juni. Det ger oss tid och möjlighet att förbereda oss för förändringen. Det kommer också att ge oss ytterligare möjlighet att fokusera på våra kärnaffärer och fördjupa våra relationer med våra kunder.
 
Med vår världsledande kvalitet, effektiva produktion och breda kunderbjudande som grund fortsätter vi helt enkelt att utveckla Posten till ett företag i världsklass inom kommunikation och logistik.
 
Erik Olsson, VD och koncernchef
 
Delårsrapporten kan laddas ned via nedanstående länk.
 
Vid frågor kontakta:
Posten Medierelationer, tel:08-23 10 10 e-post: press@posten.se
 
Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Med över 3 000 serviceställen ger vi daglig service till 4,5 miljoner hushåll och 900 000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi över 20 miljoner försändelser. Med drygt 30 000 medarbetare och en omsättning på nära 30 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Posten AB (publ) är ett publikt aktiebolag som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på www.posten.se

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2007-04-27 12:00