Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2007-08-23 12:00

Starkt halvårsresultat för Posten

- Tillväxt och resultatförbättring i samtliga kärnverksamheter
- Nettoomsättningen ökade med 15% till 15 062 (13 126) MSEK
- Rörelseresultatet förbättrades med 30% till 1 388 (1 070) MSEK
- Resultat efter skatt ökade med 21% till 1 045 (864) MSEK
- Riksdagens beslut den 14 juni gav besked om framtiden för Svensk Kassaservice

Posten redovisar tillväxt och resultatlyft i samtliga kärnverksamheter. Nettoomsättningen ökade med 15 procent till drygt 15 miljarder kronor. Samtidigt förbättrades rörelseresultatet med hela 30 procent. Det är ett styrkebesked som visar att vi klarat övergången till vår nya verksamhetsstruktur utan att tappa tempo. Med vår pålitliga leveranskvalitet och unika kapacitet att nå alla Sveriges hushåll och företag varje vardag i kombination med en ökad specialisering har vi inte bara ökat försäljningen hos befintliga kunder utan också i konkurrens vunnit viktiga avtal med nya kunder.
 
Särskilt glädjande är det att vår logistikverksamhet i en allt hårdare internationell konkurrens har växt med hela 12 procent under årets första sex månader. Med ett rörelseresultat på 196 (-76) MSEK ser vi tydligt att effektiviseringen och specialiseringen fått nödvändigt genomslag. Med fortsatt tillväxt under lönsamhet fortsätter vi nu att utvecklas som den självklara samarbetspartnern för företag som söker nordiska logistiklösningar.
 
Utvecklingen inom Strålfors följer våra planer och visar en stark tillväxt inom informationslogistik samtidigt som integrationen av printverksamheterna löper planenligt.
 
De satsningar och löpande effektiviseringar som Posten genomfört innebär att vi kan erbjuda en bredare och konkurrenskraftigare portfölj av kommunikations- och logistiktjänster. Ett tydligt bevis på vår förmåga att effektivisera verksamheten är att vi varje kvartal sedan första kvartalet 2003 åstadkommit en förbättrad produktivitet.
 
Konkurrensen ökar inom alla våra verksamheter. Den svenska postmarknaden har varit helt avreglerad sedan 1993. Nu blir det mycket intressant att följa den kommande beslutsprocessen om en helt avreglerad postmarknad inom EU. Det kommer att innebära intressanta utvecklingsmöjligheter för Posten bland annat tack vare den plattform som Strålfors har i Europa.
 
En viktig milstolpe är det beslut som fattades av riksdagen den 14 juni. Beslutet innebär att Postens uppdrag att tillhandahålla betalningsförmedling via Svensk Kassaservice upphör per den 1 januari 2009. Det är ett välkommet besked som undanröjer den osäkerhet som funnits kring framtiden för Svensk Kassaservice inom Posten.
 
 
Erik Olsson
VD och koncernchef
 
 
Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Med över 4 000 serviceställen ger vi daglig service till 4,5 miljoner hushåll och 900 000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi över 20 miljoner försändelser. Med drygt 30 000 medarbetare och en omsättning på nära 30 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Posten AB (publ) är ett publikt aktiebolag som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på
www.posten.se

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2007-08-23 12:00