Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2007-02-15 12:00

Starkt 2006 lägger grunden för ökad konkurrenskraft

​- Nettoomsättningen uppgick till 27 823 (25 277) MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till 1 442 (1 281) MSEK
- Fjärde kvartalet belastades av kostnader för Postens omstrukturering med 617 MSEK, vilken ger en årlig kostnadssänkning om minst 300 MSEK
- Resultat efter skatt uppgick till 1 013 (1 478) MSEK
- Soliditeten uppgick till 33 (33) procent
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 602 (2 251) MSEK
- Styrelsen föreslår utdelning om 400 (175) MSEK

Erik Olsson, VD och koncernchef i Posten, kommenterar:
Det går bra för Posten. Vi levererar ännu en gång ett starkt resultat och över våra ekonomiska mål. Vi når ett rörelseresultat för helåret på 1 442 MSEK, trots att vi i fjärde kvartalet tar kostnader för Postens omstrukturering och övergång till ny verksamhetsstruktur på 617 MSEK. Dessa ger en årlig kostnadssänkning om minst 300 MSEK med fullt genomslag 2008. Vi stärker därmed vår långsiktiga konkurrenskraft.  

Förvärvet av Strålfors tillsammans med den starka konjunkturen och vår intensifierade marknadsbearbetning innebär att Posten redovisat ett nytt omsättningsrekord 2006. Postens logistikaffär och direktreklamaffär har växt med vardera 8 procent.  

Den växande marknaden för informationslogistiktjänster är ett viktigt tillväxtområde för Posten. Under året har Strålfors växt med hela 20 procent inom detta område. Även Strålfors resultat har belastats med strukturkostnader som stärker bolagets konkurrenskraft inför kommande utmaningar. För att tillvarata en del av de identifierade synergierna sammanförs nu Postens och Strålfors printverksamheter i Sverige.  

Postens helhetslösningar för den växande distanshandeln har tillsammans med högkonjunkturen dämpat fallet i brevvolymerna och resulterat i en bibehållen intäktsnivå från förra året inom vår största affär Meddelanden.  Med vår nya och mer specialiserade verksamhetsstruktur som bas kommer Posten fortsätta att effektivisera våra kunders meddelande- och varuflöden samtidigt som Posten kan erbjuda en unik mottagarrelation med Sveriges alla hushåll och företag.  

Posten går in i 2007 med goda förutsättningar för vidare expansion och ökad konkurrenskraft. Bokslutskommunikén kan laddas ned från nedanstående länk. 

Vid frågor kontakta:
Posten Medierelationer, tel: 08-23 10 10 , e-post:press@posten.se  

Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Med över 3 000 serviceställen ger vi daglig service till 4,5 miljoner hushåll och 900 000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi över 20 miljoner försändelser. Med drygt 30 000 medarbetare och en omsättning på nära 30 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Posten AB (publ) är ett publikt aktiebolag som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på www.posten.se

 

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2007-02-15 12:00