Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2007-10-31 12:00

Stark tillväxt för e-handeln under årets tredje kvartal

​Posten och HUI presenterar e-barometern för Q3 2007

De svenska e-handelsföretagens försäljning steg under årets tredje kvartal med 20,3 procent. Tillväxten på cirka 20 procent utgör en utvecklingstakt tre gånger så stark som den i traditionell detaljhandel. E-handeln fortsätter således att vinna mark. Den extremt starka tillväxttakten från tidigare år tycks dock ha mattats av något under 2007, vilket sannolikt förklaras av en allt mer mogen bransch. Framtidsutsikterna ser goda ut. Av företagen bedömer 71 procent att försäljningen kommer att öka under det närmaste halvåret och 73 procent av konsumenterna menar att de under samma period kommer att fortsätta att handla varor via internet. 

 • E-handelns försäljning steg under årets tredje kvartal med 20 procent jämfört med tredje kvartalet 2006. 
 • E-handelns försäljning beräknas uppgå till knappt 14,7 miljarder år 2007 och därmed utgöra cirka 3 procent av försäljningen i den totala detaljhandeln.
 • Framtidstron är fortsatt stark hos såväl e-handelsföretag (71 procent) som hos konsumenterna (73 procent).
 • En väl fungerande hemsida och utökat utbud prioriteras hos företagen för att öka försäljningen.
 • Böcker är fortfarande den vanligaste e-handelsprodukten.
 • Seriös framtoning viktigast när konsumenterna väljer e-handelssajt.
 • Kommentarer till e-barometern: 

  Posten
  Den starka tillväxten för e-handeln leder till ökad aktivitet hos Postens 1600 ombud. Antalet paket och aviserade brev som hämtades ut ökade med 14 procent under årets tredje kvartal. Paketen ligger allt kortare tid hos våra ombud och produkter som kan levereras av brevbäraren, som böcker och skivor, är storsäljare inom e-handeln, säger Erik Olsson, vd och koncernchef för Posten. 

  HUI
  E-handelns tillväxttakt fortsätter att imponera. I takt med att branschen mognar blir det allt svårare att uppehålla en stark tillväxttakt men e-handelsföretagen redovisar fortfarande en försäljningsökning på över 20 procent, cirka tre gånger kraftigare än den hos övriga detaljhandelsföretag. Försäljningskanalen fortsätter därmed att ta marknadsandelar,säger Jonas Arnberg, analytiker på HUI.  

  Om undersökningen
  AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) följer tillsammans med Posten AB och Svensk Distanshandel den svenska detaljhandelns försäljningsutveckling inom e-handeln.  Informationen till aktuell e-barometer har samlats in under oktober månad 2007 och bygger på ett urval av cirka 1 500 företag med försäljning över internet. Vidare har även en konsumentundersökning via internet (Cint) baserad på 1 080 stycken respondenter genomförts. Frågor kring e-barometern besvaras av Jonas Arnberg, 08-762 72 90 och Malin Ilbäcken, 08-762 72 92. 

  Hela e-barometern Q3 2007 finner du via nedanstående länk.

  Nedladdningar


  Senast uppdaterad: 2007-10-31 12:00