Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2007-11-12 12:00

Sju av tio företag spår ökade logistikinvesteringar

​- Bra logistik stärker affären

Logistikarbetet ska förbättra möjligheterna att svara mot kundernas behov och önskemål. Det anser åtta av tio företag som intervjuats i Posten Logistiks nya rapport Vardagslogistik - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik. Samtidigt tror sju av tio företag att deras kostnadsnivå för logistiktjänster kommer att öka under de närmaste fem åren.

- Idag förväntas logistik bidra till mer än kostnadssänkningar, säger Henrik Höjsgaard, vd på Posten Logistik. Logistiklösningar är affärskritiska. För oss logistikleverantörer innebär detta att vi måste ha djup kunskap om både kunden och kundens kunder. Vår strävan är att logistikinvesteringar ska leda till mer konkurrenskraftiga kunderbjudanden.  I Vardagslogistik har Posten Logistik vänt sig till 300 företag inom detaljhandels-, grossist- och industribranscherna. Frågor har ställts om logistikens betydelse och om vilka utmaningar som logistikleverantörer anses stå inför. Några av resultaten från studien:

  • Bra logistik stärker affären - Åtta av tio respondenter, 81 procent, anser att det är viktigt att logistikarbetet stärker förmågan att svara mot kundernas behov. 74 procent tror dessutom att kostnadsnivån för logistiktjänster kommer att höjas.
  • De internationella logistikflödena förväntas öka - Sex av tio företag, 62 procent, tror att deras export och import kommer att öka. Särskilt bland detaljhandels- och grossistföretag är denna förväntan stark. I dessa grupper tror 64 respektive 69 procent på ökade internationella logistikflöden.
  • IT-system och transport vanligast att outsourca - Nära hälften, 48 procent, outsourcar helt eller delvis sina IT-system, till exempel EDI-lösningar. Resultatet är ett bra exempel på att logistikens verksamhetsområde har vidgats, främst tack vare den tekniska utvecklingen. Nio av tio respondenter, 88 procent, outsourcar transporterna eller kombinerar outsourcing med eget utförande.
  • Miljön blir allt viktigare - Sju av tio respondenter, 71 procent, tror att de kommer att ställa högre miljökrav på sina logistikleverantörer i framtiden än idag. Tendensen är särskilt stark bland företag med större omsättning. Nära åtta av tio företag, 77 procent, med en omsättning över 20 miljoner kronor tror att deras miljökrav kommer att skärpas. Viljan att betala extra för mer miljöeffektiv logistik varierar emellertid. Ett av tio tillfrågade företag, 10 procent, är inte beredd att betala något extra. Omkring en tredjedel, 27 procent, kan tänka sig att betala 6 procent eller mer för ytterligare miljöeffektivitet i logistiken.
  • Leveranssäkerhet och tillgänglighet i fokus - När företagen ska välja logistikpartner står leveranssäkerheten i fokus för samtliga respondenter, 99 procent. Leverantörens tillgänglighet, att det är lätt att komma i kontakt, lyfts fram av drygt åtta av tio. 

För ytterligare information:
Markus Trautmann, pressansvarig Posten Logistik, tel: 08-781 74 33, e-post: markus.trautmann@posten.se
Posten Medierelationer, tel: 08-23 10 10, e-post: press@posten.se   

Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Med över 4 000 serviceställen ger vi daglig service till 4,5 miljoner hushåll och 900 000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi över 20 miljoner försändelser. Med drygt 30 000 medarbetare och en omsättning på nära 30 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Posten AB (publ) är ett publikt aktiebolag som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på www.posten.se

 

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2007-11-12 12:00