Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2007-10-26 12:00

Posten levererar ett starkt resultat

- Nettoomsättningen ökade med 10% till 21 883 (19 883) MSEK
- Rörelseresultatet förbättrades med 22% till 1 948 (1 601) MSEK
- Resultat efter skatt ökade med 14% till 1 498 (1 313) MSEK
- Svensk Kassaservice och Nordea har ingått avtal om att Nordea övertar verksamheten
vid cirka 70 av Svensk Kassaservice kontor

VD-kommentar
Med resultatförbättringar i samtliga kärnverksamheter redovisar Posten ett starkt resultat för årets första nio månader. Rörelseresultatet förbättrades med 22 procent till drygt 1,9 miljarder kronor. Nettoomsättningen ökade med 10 procent till nära 22 miljarder kronor. Bakom den organiska tillväxten på 2 procent ligger främst ökade volymer i logistikverksamheten. Samtidigt har vår fortsatt höga intensitet i marknadsbearbetningen resulterat i en rad viktiga affärer inom alla kärnverksamheter. Jag är också mycket nöjd med att vårt långsiktiga hälsoarbete gör att sjukfrånvaron stadigt minskar. Den lägre sjukfrånvaron innebär inte bara ökad livskvalitet för våra medarbetare utan även en betydande positiv kostnadseffekt.
 
Den fortsatta tillväxten av import- och exportflöden och den växande distanshandeln är starka drivkrafter för Posten Logistiks utveckling som en nordisk helhetsleverantör. I den tilltagande konkurrensen från internationella aktörer är det särskilt viktigt att säkerställa en effektiv och konkurrenskraftig kapacitet med bibehållen lönsamhet. Det är därför mycket glädjande att Posten Logistik nu har etablerat sitt utlämningsnät i Norge och ytterligare stärkt sin position på den nordiska logistikmarknaden genom förvärvet av det finska logistikbolaget Suomen Logistiikkatalo Oy.
 
Posten Meddelande fortsätter att framgångsrikt hantera de utmaningar som det traditionella brevet möter tack vare sitt målinriktade effektiviseringsarbete. Allt fler ser fördelarna i att kunna beställa varor på Internet och sedan hämta dem samtidigt som man handlar, tankar eller gör andra ärenden. Därför är den lokala närvaron hos Postens 1 600 ombud i hela Sverige en viktig kontaktyta och konkurrensfördel i vårt erbjudande för den växande distanshandeln.
 
Den positiva utvecklingen inom Strålfors fortsätter samtidigt som integrationen av Posten och Strålfors printverksamheter är inne i en slutfas och beräknas vara klar kring årsskiftet. Strålfors har under perioden ytterligare befäst sin position på den nordiska marknaden för informationslogistik.
 
Vi har nu lämnat in vår avvecklingsplan för Svensk Kassaservice till Post- och telestyrelsen och därtill träffat en överenskommelse med Nordea om övertagande av verksamheten vid cirka 70 kontor. Den är inte bara bra för många av Svensk Kassaservice kunder och medarbetare utan innebär också att Posten kommer att bli tydligare gentemot våra kunder och att vi kan fortsätta att fokusera på vår kärnverksamhet.
 
Erik Olsson
VD och koncernchef
 

Vid frågor kontakta:
Posten Medierelationer, tel: 08-23 10 10  e-post: press@posten.se                      
 
Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Med över 4 000 serviceställen ger vi daglig service till 4,5 miljoner hushåll och 900 000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi över 20 miljoner försändelser. Med drygt 30 000 medarbetare och en omsättning på nära 30 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Posten AB (publ) är ett publikt aktiebolag som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på www.posten.se

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2007-10-26 12:00