Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2007-09-05 12:00

Fortsatt stark utveckling för e-handeln under årets andra kvartal

​Posten och HUI presenterar E-barometern Q2 2007

E-handelns försäljning fortsätter att växa kraftigt och steg under årets andra kvartal med 21 procent. Även om försäljningsökningen är kraftig utgör tillväxten under kvartal 2 den lägst uppmätta sedan e-barometerns mätningar påbörjades under 2005. Jämfört med den traditionella detaljhandeln är försäljningstillväxten emellertid mer än dubbelt så kraftig och optimismen inför framtiden är god. 73 procent av företagen bedömer att försäljningen kommer att öka under det närmaste halvåret.   

  • E-handelns försäljning steg under årets andra kvartal med 21 procent jämfört med andra kvartalet 2006.
  • Framtidstron är fortsatt stark hos såväl e-handelsföretag (73 procent) som hos konsumenterna (82 procent).
  • SMS-avisering är en tjänst på frammarsch.
  • Viktigast för kunden är att varan levereras snabbt och ända hem.
  • Vid avhämtning av beställda paket besöker två av fem kunder (41,8 procent) sitt utlämningsställe på vardagar efter klockan 18.00.

  Kommentarer till e-barometern:

Posten
Undersökningen visar att de som e-handlar har höga krav på leveranskvalitet och tillgänglighet hos postombuden, men prioriterar också att få varorna hela vägen hem till den egna postlådan. I Posten ser vi också att användandet av SMS-aviseringar har fördubblats det senaste året, säger Erik Olsson, vd och koncernchef för Posten. Snabbhet och flexibilitet är nyckelkomponenter för att e-handeln ska fungera väl nu och i framtiden. Därför ser vi hela tiden över befintliga leveransalternativ och utvecklar dem efter kundernas behov och livsmönster, avslutar Erik Olsson.  

HUI
E-handelns starka utveckling håller i sig. En viss avmattning har visserligen skett vilket är naturligt med tanke på den starka tillväxt vi sett tidigare. Både företag och kunder ser också ljust på framtiden vilket gör att vi kan vänta oss att e-handeln fortsätter att ta andelar av den traditionella handeln, säger Malin Ilbäcken, analytiker HUI. Undersökningen visar också att leveransen är avgörande för en framgångsrik e-handel. Både kunder och företag är överens om att leverans ända hem är det viktigaste vid köp via internet medan kunderna också prioriterar snabbhet, fortsätter Malin Ilbäcken.  

Om undersökningen
AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) följer tillsammans med Posten AB och Svensk Distanshandel den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. Informationen till aktuell e-barometer har samlats in under juli månad 2007 och bygger på ett urval av cirka 1500 företag med försäljning över Internet. Vidare har även en konsumentundersökning via Internet (Cint) baserad på 1000 stycken respondenter genomförts. Frågor kring e-barometern besvaras av Jonas Arnberg, 08-762 72 90 och Malin Ilbäcken, 08-762 72 92.  

Hela E-barometern finner du via nedanstående länk:

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2007-09-05 12:00