Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2007-12-13 12:00

Distanshandeln öppnar nya marknader för landsbygdsföretag

​Tre av fyra landsbygdsföretag som säljer varor på distans anser att distanshandeln har öppnat nya marknader för dem. Fler än hälften av företagen har kunder utanför Sverige. Nästan fyra av tio har nyanställt under det senaste året. Det framgår av en ny studie* från Posten där distanshandelsföretag på landsbygden intervjuats.

  -  Distanshandeln blir allt viktigare för våra företagskunder. Inom Posten märker vi tydligt att intresset för att handla såväl som att sälja på distans ökar. Distanshandeln möjliggör för landsbygdsföretagen att nå nya kundgrupper i såväl Sverige som i andra länder, säger Catharina Strömsten, chef Koncernstrategi Posten. På Postens uppdrag har IFS* intervjuat 201 småföretag på landsbygden som erbjuder distanshandel[1]. Resultaten har sammanställts i rapporten Distanshandeln - näring åt företagande på landsbygden. Några av de viktigaste resultaten är: 

 

 • Distanshandel öppnar nya marknader - Fler än hälften (55 procent) har distanshandelskunder i Norden utanför Sverige. En femtedel (19 procent) har kunder i andra europeiska länder och vart tionde företag har distanshandelskunder utanför Europa. 
 •  

 • Tillväxt och framtidstro - För två tredjedelar (67 procent) har distanshandelsförsäljningen ökat under det senaste året. Fler än sex av tio (64 procent) tror att den kommer att växa med upp till 50 procent under de kommande två åren. 13 procent tror att den kommer att växa än mer. 
 •  

 • Service och snabba leveranser framgångsfaktorer - Nästan tre av tio (29 procent) lyfter fram service och kundkontakt som något de har varit särskilt bra på i sin egen distanshandel. Nästan lika många (27 procent) pekar på sina snabba leveranser.
 •  Det stora flertalet (75 procent) av de intervjuade företagen menar att distanshandeln har gett dem nya möjligheter. Två av tre företag (65 procent) säger dessutom att de skulle få svårt att upprätthålla sin konkurrenskraft utan distanshandeln.  

   

  *Om studien och de intervjuade företagen
  Undersökningen bygger på telefonintervjuer med 201 småföretag. Dessa utgör ett representativt urval av landsbygds- och glesbygdsföretag. Intervjuerna genomfördes av IFS Samhällsinformation under perioden 1 till 10 oktober 2007. 49 procent av de intervjuade företagen är verksamma på orter med max 5 000 invånare. 67 procent har en årsomsättning som är mindre än 15 miljoner kronor. 72 procent har färre än fem anställda. 35 procent har erbjudit distanshandel i mer än tio år. 32 procent har börjat under de senaste 3 åren. 

   

  Läs mer:
  Hela rapporten "Distanshandeln - näring åt företagande på landsbygden kan laddas ned via nedanstående länk     

   

  För ytterligare information:
  Posten Medierelationer, tel: 08-23 10 10, e-post: press@posten.se  

   

  Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Med över 4 000 serviceställen ger vi daglig service till 4,5 miljoner hushåll och 900 000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi över 20 miljoner försändelser. Med drygt 30 000 medarbetare och en omsättning på nära 30 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Posten AB (publ) är ett publikt aktiebolag som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på www.posten.se


  [1] Samlingsnamn för handel där säljare och köpare ej möts fysiskt, exempelvis e-handel och traditionell postorder.

   

   

    

   

  Nedladdningar


  Senast uppdaterad: 2007-12-13 12:00