Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2007-10-01 12:00

Avtal mellan Svensk Kassaservice och Nordea

 Svensk Kassaservice och Nordea har ingått avtal om att Nordea övertar verksamheten vid cirka 70 av Svensk Kassaservice kontor. Avtalet innebär att nästan hälften av Svensk Kassaservice kunder kan fortsätta att uträtta banktjänster vid samma kontor som idag. Cirka 350 medarbetare vid berörda kontor erbjuds anställning och vidareutbildning hos Nordea.

Köpeskillingen är 100 Mkr och övertagandet sker 1 juli 2008.  De kontor som är aktuella finns i första hand i storstäderna, Mälardalen och utmed Norrlandskusten. Exakt vilka platser är inte fastställt men beräknas vara klart inom ett par månader.  

Svensk Kassaservice är idag ombud för bland annat Nordea och utför på uppdrag grundläggande betaltjänster som insättning och uttag på konto, in- och utbetalningskort via Plusgiro och kontantuttag på kort. Merparten av Svensk Kassaservice kunder är även kunder i Nordea och en stor andel utför banktjänster vid något av de kontor som nu övertas av Nordea.

-          Vi är glada att många av våra medarbetare erbjuds en framtid inom Nordea. Vi har tillsammans med Nordea tagit fram en lösning som innebär att nästan hälften av våra kunder kan fortsätta uträtta banktjänster vid samma kontor som idag, säger Annette Rihagen, VD för Svensk Kassaservice. 

Efter flera år med kraftigt sjunkande transaktionsvolymer inom Svensk Kassaservice beslutade Riksdagen den 14 juni i år att Postens uppdrag att tillhandahålla betalningsförmedling via Svensk Kassaservice upphör per den 1 januari 2009. Där man inte har tillgång till betaltjänster på marknadens villkor ska Post- och telestyrelsen upphandla dessa tjänster.

-          Vi har idag lämnat in avvecklingsplanen för Svensk Kassaservice till Post- och telestyrelsen. Det känns bra att vi samma dag kan presentera en affär med Nordea som är så positiv för många av Svensk Kassaservice kunder och medarbetare. Postens uppdrag att tillhandahålla betalningsförmedling upphör från 1 januari 2009. Det innebär att Posten blir tydligare gentemot kunderna och det ger oss ytterligare möjlighet att fokusera på vår kärnverksamhet, säger Bo Friberg, CFO Posten.  

Vid frågor kontakta: 
Posten Medierelationer, tel:08-23 10 10 e-post: press@posten.se  

 Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Med över 4 000 serviceställen ger vi daglig service till 4,5 miljoner hushåll och 900 000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi över 20 miljoner försändelser. Med drygt 30 000 medarbetare och en omsättning på nära 30 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Posten AB (publ) är ett publikt aktiebolag som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på www.posten.se


Senast uppdaterad: 2007-10-01 12:00