Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2006-02-21 12:00

Postens bokslut 2005

​- Nettoomsättningen uppgick till 25 277 (25 120) MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till 1 281 (1 115) MSEK. Föregående års rörelseresultat inkluderade reavinster om 206 MSEK
- Resultat efter skatt uppgick till 1 478 (1 297) MSEK
- Soliditeten uppgick till 33 (25) procent
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 251 (1 753) MSEK

Erik Olsson, vd och koncernchef i Posten, kommenterar:
Posten levererar ännu ett starkt resultat. För andra året i rad överträffar vi de ekonomiska målen. Jag är stolt över det vi åstadkommit på kort tid. Sedan hösten 2003 har vi vänt från finansiell kris till finansiell stabilitet genom att framgångsrikt kompensera intäktsfallet inom meddelandeaffären med genomförda effektiviseringar och ökat intäkterna inom logistik- och direktreklam. Detta ger oss nödvändiga förutsättningar att ytterligare utveckla våra affärer i den tilltagande konkurrensen. 

Såväl de nordiska postföretagen som internationella aktörer har ökat förvärvstakten under 2005. Detta kommer att innebära hårdare konkurrens och fortsatt prispress på hela den nordiska meddelande- och logistikmarknaden, där den svenska marknaden är den enda postmarknad som är helt konkurrensutsatt. 

Besked angående Svensk Kassaservice framtid har uteblivit. Detta innebär tyvärr en fortsatt oro och osäkerhet för medarbetarna och en fortsatt olycklig otydlighet gentemot kunderna. 

Vi har en god finansiell ställning, vi har världens bästa leveranskvalitet, våra insatser för att minska sjukfrånvaron börjar ge resultat och våra koncernbolag i Norden utvecklas positivt. Detta är några av många anledningar till att jag är optimistisk inför framtiden. Nu fokuserar vi på att våra kunder, också ur ett helhetsperspektiv, ska uppleva att Postens kvalitet är i världsklass.   

Vid frågor kontakta:
Postens presstjänst, tel: 08-23 10 10, e-post: press@posten.se  

Bokslutskommunikén kan laddas ned från länken nedan.

 Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Med över 3 000 serviceställen ger vi daglig service till 4,5 miljoner hushåll och 900 000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi över 20 miljoner försändelser. Med drygt 30 000 medarbetare och en omsättning på över 25 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Posten AB (publ) är ett publikt aktiebolag som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på www.posten.se

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2006-02-21 12:00