Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2006-05-05 12:00

Posten över 98 procents anslutning i det offentliga erbjudandet till aktieägarna i Strålfors. Förlängning till och med den 15 maj 2006

Posten AB (publ) ("Posten") har vid en preliminär sammanräkning av anslutningen i det offentliga erbjudandet till aktieägarna i Strålfors AB ("Erbjudandet") erhållit accepter avseende 1 600 000 aktier av serie A och 19 503 375 aktier av serie B, motsvarande 98,7 procent av antalet aktier och 99,2 procent av antalet röster i Strålfors, inklusive familjen Parkanders innehav. Det svenska Konkurrensverket har i diskussioner med Posten meddelat att besked rörande konkurrensprövningen kommer att meddelas omkring den 12 maj. Med anledning av detta förlänger Posten acceptperioden i Erbjudandet till och med den 15 maj 2006. De villkor som gäller för fullföljande av Erbjudandet[1] skall gälla även under den förlängda acceptperioden. 

Under förutsättning att Posten fullföljer Erbjudandet senast den 18 maj 2006 beräknas redovisning av vederlag kunna påbörjas omkring den 22 maj 2006 till de aktieägare som accepterat Erbjudandet. Posten förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag.   

Stockholm den 5 maj 2006
Posten AB (publ) 

[1] Se sidan 3 i erbjudandehandling avseende Postens erbjudande till aktieägarna i Strålfors AB (publ).  

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan eller Kanada. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.


Senast uppdaterad: 2006-05-05 12:00