Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2006-05-18 12:00

Posten fullföljer det offentliga erbjudandet till aktieägarna i Strålfors

Posten AB (publ) ("Posten") har vid en sammanräkning av anslutningen i det offentliga erbjudandet till aktieägarna i Strålfors AB (publ) ("Strålfors") ("Erbjudandet") erhållit accepter avseende 1 600 000 aktier av serie A och 19 552 643 aktier av serie B, motsvarande 98,93 procent av antalet aktier och 99,36 procent av antalet röster i Strålfors. Samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande är uppfyllda. 

För de aktieägare som accepterat Erbjudandet under acceptperioden kommer redovisning av likvid att ske den 22 maj 2006. 

För att möjliggöra deltagande i Erbjudandet för de aktieägare som ännu inte accepterat Erbjudandet har Posten beslutat att förlänga acceptperioden till och med den 31 maj 2006 klockan 17.00. För de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda anmälningsperioden beräknas redovisning av likvid ske omkring den 7 juni 2006.  

Posten kommer inom kort att påkalla tvångsinlösen av utestående minoritetsaktier i Strålfors. 

Erik Olsson, VD för Posten, säger i en kommentar:-
Det är bra att förvärvet nu kan slutföras. Det innebär att både Postens och Strålfors kunder får tillgång till ett bredare erbjudande som kan göra deras kund- och affärskommunikation ännu effektivare. För Posten innebär det att vi får en mer konkurrenskraftig position på marknaden för informationslogistiktjänster, vilket är i linje med vår fastslagna strategi och vision att leverera kommunikations- och logistiklösningar i världsklass.    

Stockholm den 18 maj 2006
Posten AB (publ)  

För ytterligare information kontakta:
Marianne Nivert, styrelseordförande, PostenErik Olsson, VD och koncernchef, Posten
Per Mossberg, Informationsdirektör, Posten
Via Postens presstjänst, tel: 08-23 10 10 

Information om Posten kan erhållas på www.posten.se.

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan eller Kanada. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.


Senast uppdaterad: 2006-05-18 12:00