Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2006-04-18 12:00

Posten förlänger acceptperioden för det offentliga erbjudandet till aktieägarna i Strålfors

Med anledning av Posten AB:s offentliga erbjudande till aktieägarna i Strålfors AB ("Erbjudandet") har Posten begärt godkännande av affären från svenska och norska konkurrensmyndigheter. Den norska konkurrensmyndigheten har godkänt affären. Enligt besked från det svenska Konkurrensverket kommer beslut att meddelas senast den 12 maj 2006. Beslut kan dock komma att meddelas tidigare.  

Posten har därför beslutat att förlänga acceptperioden för Erbjudandet till och med den 4 maj 2006. Under förutsättning att Posten fullföljer Erbjudandet senast den 12 maj 2006 beräknas redovisning av vederlag kunna påbörjas omkring den 19 maj 2006 till de aktieägare som accepterat Erbjudandet.  

De villkor som gäller för fullföljande av Erbjudandet (1) skall gälla även under den förlängda acceptperioden. Posten förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden ytterligare, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag. 

Stockholm den 18 april 2006
Posten AB (publ)  

Vid frågor kontakta:  
Per Mossberg, informationsdirektör, Posten, tel: 08-781 11 94                                                               
 
(1) Se sidan 3 i erbjudandehandling avseende Postens erbjudande till aktieägarna i Strålfors AB (publ). 

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan eller Kanada. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. 

Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Med cirka 4000 serviceställen ger vi daglig service till 4,5 miljoner hushåll och 900 000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi över 20 miljoner försändelser. Med drygt 30 000 medarbetare och en omsättning på över 25 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Posten AB (publ) är ett publikt aktiebolag som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på www.posten.se


Senast uppdaterad: 2006-04-18 12:00