Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2006-04-21 12:00

Papperslösa samhället ännu inte här

​Nio av tio svenskar tycker att det är viktigt att kunna få räkningar och deklarationer som brev hem i postlådan. Knappt fyra av tio tycker att det är viktigt att kunna få motsvarande information elektroniskt. Det visar en ny undersökning som SIFO gjort på uppdrag av Posten.

Resultaten från undersökningen är entydiga. Det papperslösa samhället dröjer - svenska folket vill fortfarande kunna få räkningar, deklarationer, försäkringsbesked och läkarbesked som brev.  

Elektronisk information är en stor del av den moderna svenskens vardag. Vi skickar e-post, läser tidningen, beställer varor och söker information via Internet. I Sverige har 77 procent av befolkningen tillgång till dator i hemmet (1). Trots det vill nio av tio svenskar få sina räkningar och deklarationer i pappersform. 

- Efter ett decennium med elektronisk kommunikation ser vi nu tydliga mönster. Trots hög datorvana vill de allra flesta ha räkningar, deklarationer och annan viktig information i pappersform. Pappret är fortfarande en viktig informationsbärare och relationsskapare, säger Anders Åsberg, chef för Administrativa sortimentet på Posten. 

Räkningar ska vara gratis att få hem
Nästan två av tre tillfrågade säger dessutom att det ska vara gratis att få räkningar hemskickade. Bland dem som är beredda att betala är 15- till 29-åringar något överrepresenterade. 

Fler resultat ur undersökningen:

  • Räkning i pappersform viktig i alla åldrar. Både unga och gamla tycker att det är viktigt att kunna få räkningar i postlådan. I den äldsta gruppen, de över 65 år, är andelen 94 procent. Bland de yngsta, 15 till 29 år, är motsvarande andel 91 procent. 
  • Betalning elektroniskt. Underlag på papper. Knappt tre av fyra som har tillgång till Internet betalar sina räkningar elektroniskt. Samtidigt visar resultaten från undersökningen att svenskarna vill ha underlagen i pappersform.
  • Medskick läses av de allra flesta. Hela 83 procent av de tillfrågade läser eller bläddrar i så kallade medskick, d.v.s. information och erbjudanden som skickas ut tillsammans med räkningarna.
  • Medskick om kunden själv får välja. Nästan sex av tio, 59 procent, föredrar medskick om de själva får välja på vilket sätt de ska ta emot information eller erbjudanden från sin bank eller sitt försäkringsbolag.

 Läs mer:
Hela rapporten "Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information" kan laddas ned nedan.

För ytterligare information kontakta:
Anders Åsberg, chef för Administrativa sortimentet, Posten, tel: 08-781 24 44
Postens presstjänst, tel: 08-23 10 10, e-post: press@posten.se 

Om undersökningen:
Undersökningen bygger på telefonintervjuer med 1 000 respondenter i ett riksrepresentativt urval. Intervjuerna har genomförts av SIFO Research International.

(1) SCB, tabell MT 9, Tillgång till dator i hemmet efter ålder, hushållstyp, utländsk bakgrund, socioekonomisk grupp och H-region. Män, kvinnor och båda könen 16-84 år 1994-2004.

Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Med över 3 000 serviceställen ger vi daglig service till 4,5 miljoner hushåll och 900 000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi över 20 miljoner försändelser. Med drygt 30 000 medarbetare och en omsättning på över 25 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Posten AB (publ) är ett publikt aktiebolag som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på www.posten.se

Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Med över 3 000 serviceställen ger vi daglig service till 4,5 miljoner hushåll och 900 000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi över 20 miljoner försändelser. Med drygt 30 000 medarbetare och en omsättning på över 25 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Posten AB (publ) är ett publikt aktiebolag som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på www.posten.se

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2006-04-21 12:00