Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2006-10-27 12:00

Ökad efterfrågan och fortsatt starkt resultat

- Nettoomsättningen uppgick till 19 883 (18 285) MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till 1 601 (942) MSEK
- Resultat efter skatt uppgick till 1 313 (939) MSEK
- Soliditeten uppgick till 36 (30) procent
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 090 (1 023) MSEK

Erik Olsson, vd och koncernchef, kommenterar delårsrapporten:
 
Postens affärer växer och levererar goda resultat. Koncernens omsättning ökade med 9 procent och rörelseresultatet ökade med 659 Mkr till 1 601 Mkr för årets första nio månader jämfört med motsvarande period förra året.Vår intensivare marknadsbearbetning har givit resultat. Och vi har kunnat ta tillvara den potential som den svenska högkonjunkturen, den växande reklammarknaden samt den ökade inhemska och globala handeln inneburit i form av ökad efterfrågan på våra kommunikations- och logistiklösningar.
 
Strålfors ingår i koncernen sedan 22 maj. Integrationsarbetet som bland annat syftar till att ta tillvara de verksamhets-mässiga synergierna inleddes i juni och löper enligt plan. Strålfors breda geografiska bas i Europa innebär att Postens erbjudande till svenska företag har breddats och stärkts samtidigt som vi stärkt vår position på informationslogistikmarknaden.
 
Den 31 oktober väntas Post- och telestyrelsen överlämna sin rapport till regeringen för att närmare definiera kravet på rikstäckning samt redovisa en kartläggning av olika användargruppers behov av betaltjänster. Min förhoppning är att regeringen i närtid kommer att ta ställning till de förslag som Post- och telestyrelsen lämnar för att på så sätt minska osäkerheten för Svensk Kassaservices medarbetare och kunder.
 
Vår framgång på logistikmarknaden förutsätter att vi både kan erbjuda attraktiva logistiktjänster i Norden i egen regi och att vi etablerar konkurrenskraftiga samarbeten i internationella nätverk. Från den 1 januari 2007 kommer Posten att verka i en ny verksamhetsstruktur. Därmed skärps fokus på respektive marknadsområde med målet att vara en ännu tydligare och konkurrenskraftigare affärspartner till våra kunder.
 
Delårsrapporten kan laddas ner via länken nedan.
 
Vid frågor kontakta:
 
Postens presstjänst, tel: 08-23 10 10, e-post: press@posten.se
 
Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Med över 3 000 serviceställen ger vi daglig service till 4,5 miljoner hushåll och 900 000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi över 20 miljoner försändelser. Med drygt 30 000 medarbetare och en omsättning på över 25 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Posten AB (publ) är ett publikt aktiebolag som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på www.posten.se

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2006-10-27 12:00