Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2006-05-12 12:00

Konkurrensverket har godkänt Postens förvärv av Strålfors

Posten AB (publ) ("Posten") har idag erhållit det svenska Konkurrensverkets godkännande att förvärva Strålfors AB (publ) ("Strålfors"). Konkurrensverket har beslutat att lämna förvärvet utan åtgärd i och med att Posten åtagit sig att kunder ska kunna köpa print- och kuverteringstjänster separat från fysisk distribution.  

Som tidigare meddelats löper acceptperioden i det offentliga erbjudandet till aktieägarna i Strålfors ("Erbjudandet") till och med den 15 maj 2006. De villkor som gäller för fullföljande av Erbjudandet (1) skall gälla även under den förlängda acceptperioden. 

Under förutsättning att Posten fullföljer Erbjudandet senast den 18 maj 2006 beräknas redovisning av vederlag kunna påbörjas omkring den 22 maj 2006 till de aktieägare som accepterat Erbjudandet.   

Stockholm den 12 maj 2006
Posten AB (publ) 
 

(1) Se sidan 3 i erbjudandehandling avseende Postens erbjudande till aktieägarna i Strålfors AB (publ).  

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan eller Kanada. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. 

Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Med över 4 000 serviceställen ger vi daglig service till 4,5 miljoner hushåll och 900 000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi över 20 miljoner försändelser. Med drygt 30 000 medarbetare och en omsättning på över 25 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Posten AB (publ) är ett publikt aktiebolag som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på www.posten.seytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.


Senast uppdaterad: 2006-05-12 12:00