Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2006-08-30 12:00

Fortsatt mycket stark utveckling första halvåret 2006

- Nettoomsättningen uppgick till 13 126 (12 352) MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till 1 070 (394) MSEK
- Resultat efter skatt uppgick till 864 (381) MSEK
- Soliditeten uppgick till 33 (27) procent
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 143
(1 121) MSEK
- Strålfors AB förvärvades den 22 maj 2006

Erik Olsson, vd och koncernchef, kommenterar delårsrapporten:
 
Posten uppvisar en fortsatt stark ekonomisk utveckling. Rörelseresultatet för första halvåret har nära trefaldigats jämfört med motsvarande period förra året och uppgick till 1 070 MSEK. Ett ökat kundfokus och draghjälp av konjunkturen gör att vi kan redovisa volymtillväxt som resulterat i ökad omsättning. Detta tillsammans med en produktivitetsökning på fem procent ligger bakom den kraftiga resultatförbättringen. Under andra kvartalet har den starka orderingången och höga affärsaktiviteten fortsatt.
 
Efter ett målmedvetet förändringsarbete och de senaste två årens positiva resultatutveckling har Posten en stark finansiell ställning. Efter erforderliga myndighetsgodkännanden fullföljdes förvärvet av Strålfors AB den 22 maj. Det innebär bland annat att Postens position på den växande marknaden för informationslogistiktjänster har förbättrats.
 
Beslut har fattats att ändra verksamhetsstrukturen från och med 1 januari 2007. Meddelandeaffären, logistikaffären och Strålfors kommer att bedrivas i tre olika bolag med tydligt resultatansvar. Svensk Kassaservice berörs inte av förändringen. Förutom en enklare och tydligare styrning är syftet att vi ska erbjuda ännu bättre och mer specialiserad service till våra företagskunder. Postens position på de olika marknaderna kommer att tydliggöras samtidigt som den traditionella postverksamheten kommer att bedrivas under oförändrat varumärke och privatpersoner kommer att möta Posten hos våra ombud precis som idag.
 
Delårsrapporten kan laddas ned via länken nedan.
 
Vid frågor kontakta:
 
Postens presstjänst, tel: 08-23 10 10, e-post: press@posten.se
 
Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Med över 4 000 serviceställen ger vi daglig service till 4,5 miljoner hushåll och 900 000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi över 20 miljoner försändelser. Med drygt 30 000 medarbetare och en omsättning på över 25 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Posten AB (publ) är ett publikt aktiebolag som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på www.posten.se

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2006-08-30 12:00