Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
PostNords månadsvisa kvalitetssiffror

Kvalitet juni 2023

Här kan du ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket. Du hittar också information om kundsynpunkter och kommentarer om sådant som påverkar vår kvalitet.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, sedan januari 2023 Quotas GmbH. Ett stort antal testbrev förses med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Quotas sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

Andel mottagna försändelser som delats ut senast inom 2 dagar
Juni 2023 92,15 %
Juni 2022 94,37 %

Kundsynpunkter till PostNord under juni 2023

Varje månad hör våra kunder av sig med synpunkter på vårt arbete. Det kan vara frågor, beröm eller klagomål.

I tabellen nedan visas antalet inkomna klagomål om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 72 449 000 försändelser under juni. Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 27 minuter och 25 sekunder.

Brevförsändelser Felutdelad Försenad Saknad Övrigt Totalt Promille av totalt skickat
Juni 2023 613
134 331
852
1 930 0,03
PostNord 404 50 163 505 1 122
 
Annan postoperatör 0 0 0 0 0  
Oklart 209 84 168 347 808  
Juni 2022 597
34 357 625
1 613
0,03


I dag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner. Från och med 2018 mäter PostNord paketkvaliteten på samma sätt i hela koncernen. Det innebär att de siffror som publicerats för PostNord Sverige under tidigare år inte är helt jämförbara med de senare mätningarna.

Andel paket som kom fram i tid
Juni 2023 94,81 %
Juni 2022 91,50 %

Tidigare kvalitetssiffror

Ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket.