Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

Kvalitet januari 2019

Här kan du ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket. Du hittar också information om kundsynpunkter och kommentarer om sådant som påverkar vår kvalitet.

”Förändringar att vänta, kvaliteten kommer att vara i fokus.”

Läs verksamhetschefens kommentar till kvaliteten i januari nedan.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

Andel mottagna försändelser som delats ut senast inom 2 dagar
Januari 2019 98,40 %
December 2018 95,78 %

Kundsynpunkter till PostNord under januari 2019

Varje månad hör våra kunder av sig med synpunkter på vårt arbete. Det kan vara frågor, beröm eller klagomål.

I tabellen nedan visas antalet inkomna klagomål om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 148 905 000 försändelser under januari. Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 9 minuter och 51 sekunder.

Antal synpunkter till kundservice
Felutdelad Försenad Saknad Övrigt Totalt Promille av totalt skickat
Januari totalt 2 198 254 180 2 345 4 977
0,03
PostNord 1 259 116 82 1 534 2 991  
Annan postoperatör 2 1 0 5 8  
Oklart 937 138 96 811 1 982  
December totalt 1 622 72 79 1 732 3 535 0,03

I dag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner. Från och med 2018 mäter PostNord paketkvaliteten på samma sätt i hela koncernen. Det innebär att de siffror som publicerats för PostNord Sverige under tidigare år inte är helt jämförbara med de senare mätningarna.

Andel paket som kom fram i tid
Januari 2019 93,95 %
December 2018 93,56 %

Månadens kvalitetskommentar

Januari bjöd precis som julmånaden december på många paket i PostNords distributionsnät. Att säga att handeln över nätet ökar börjar kännas som en självklarhet, men det tål att upprepas. Det är en rolig utmaning för PostNord och andra aktörer inom logistik att se till att paket kommer från säljare till köpare på smidigaste sätt. Paketkvaliteten för januari ligger på samma nivå som i december, och fortfarande är den inte på den nivå vi vill se den. Det är ett långsiktigt arbete att få hållbarhet och stabilitet i paketnätet.

Antalet brev som skickas går åt helt andra hållet och minskar stadigt. Under slutet av förra året var minskningen snabbare än någonsin, och det är mer tydligt än någonsin att brevhanteringen kommer att behöva förändras i grunden för att fortsätta vara en relevant service för hela landet.

I snart fyrahundra år har det som nu heter PostNord ansvarat för postbefordran i Sverige. Till en början var det postdrängar som gick eller sprang med posten i ett sorts stafettsystem. Så småningom fick de möjlighet att använda hästar, och ännu senare cykel och automobil. Nu sorteras posten i maskiner, transporteras på tåg, med flyg och med lastbil till distributionspunkter för att tas vidare av brevbärare i bil eller elbil till mottagarens postlåda.

Under de här fyrahundra åren har alltså posthanteringen ständigt förändrats, hela tiden drivet av teknikutveckling, samhällsförändringar och – inte minst – svenskarnas vanor och efterfrågan. Så är det även idag, att förändringarna drivs av hur människor vill handla och kommunicera med varandra. PostNord, liksom alla företag, behöver hänga med i och helst ligga lite före utvecklingen för att möta kundernas förväntningar.

I år och under kommande år kommer vi att se fler förändringar i posthanteringen, för att möta den förändring det innebär att breven blir allt färre och därmed dyrare per styck att hantera. Hur det kommer att se ut vet vi ännu inte säkert. Det som däremot är säkert är att vi ska göra det vi behöver på ett ansvarsfullt sätt och aldrig tumma på kvaliteten i det vi gör.

Mathias Krümmel, chef Produktion PostNord Sverige

Senaste månadens kvalitetssiffror

Ta del av den senaste månadens kvalitetssiffror för brev och paket.

Tidigare kvalitetssiffror

Ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket.

Leveranskvalitet

Vi följer upp den tekniska leveranskvaliteten för brev och ODR (oadresserad reklam) med de statistiska mätinstrumenten SWEX (inrikes) och UNEX (utrikes).