Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
PostNords månadsvisa kvalitetssiffror

Kvalitet augusti 2023

Här kan du ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket. Du hittar också information om kundsynpunkter och kommentarer om sådant som påverkar vår kvalitet.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, sedan januari 2023 Quotas GmbH. Ett stort antal testbrev förses med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Quotas sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

Andel mottagna försändelser som delats ut senast inom 2 dagar
Augusti 2023 94,89 %
Augusti 2022 93,74 %

Kundsynpunkter till PostNord under augusti 2023

Varje månad hör våra kunder av sig med synpunkter på vårt arbete. Det kan vara frågor, beröm eller klagomål.

I tabellen nedan visas antalet inkomna klagomål om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 71 244 000 försändelser under augusti. Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 10 minuter och 46 sekunder.

Brevförsändelser Felutdelad Försenad Saknad Övrigt Totalt Promille av totalt skickat
Augusti 2023 633
108 454
986
2 181 0,03
PostNord 409 60 250 591 1 310
 
Annan postoperatör 0 0 0 0 0  
Oklart 224 48 204 395 871  
Augusti 2022 901
51 515 972
2 439
0,03


I dag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner. Från och med 2018 mäter PostNord paketkvaliteten på samma sätt i hela koncernen. Det innebär att de siffror som publicerats för PostNord Sverige under tidigare år inte är helt jämförbara med de senare mätningarna.

Andel paket som kom fram i tid
Augusti 2023 96,26 %
Augusti 2022 96,35 %

Tidigare kvalitetssiffror

Ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket.