Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

PostNord genomför förändringar av brevlådors tömningstider

För att möta digitaliseringen fortsätter PostNord effektiviseringen av verksamheten. Från den första juli upphör vi med tömning av brevlådor på söndagar och samtidigt genomförs förändringar av brevlådors tömningstider.

Annemarie Gardshol, chef för PostNord Sverige, lyfter paket på Veddestaterminalen.
Annemarie Gardshol, chef för PostNord Sverige, lyfter paket på Veddestaterminalen.

– En vanlig dag har vi ingen fysisk post att dela ut till en tredjedel av alla hushåll och om bara två år beräknar vi att vi endast har något att lägga i varannan låda. Det gör att intäkterna minskar snabbt men kostnaderna för att upprätthålla infrastrukturen är desamma. De enda intäkter vi har från brev är de som kommer från portot. Tyvärr är det en ekvation som blir allt svårare att få ihop, säger Annemarie Gardshol, chef för PostNord Sverige.

Brevmängden minskar – men antal brevlådor detsamma

I takt med att brevmängden minskar ser vi att antalet brev som postas i våra brevlådor eller lämnas in på våra serviceställen har mer än halverats de senaste 10 åren. Samtidigt har vi lika många brevlådor och ombud som tidigare att hämta inlämnad post från varje vardag.

Idag har PostNord nära 22 000 brevlådor över hela landet, med söndagstömning på cirka 2 400 platser. Det finns inget krav på söndagstömning i regelverket, men vi har gjort det som en extra service motiverad av den historiska mängden brev. Från den första juli upphör vi med tömning av brevlådor och sortering av post på söndagar. Det innebär att brev som postas i brevlådor under en helg, eller efter tömning på fredagen, kommer att hanteras tillsammans med de brev som postas på måndagen. Detta ligger i linje med hur det ser ut i övriga Norden; varken Norge, Finland eller Danmark har idag brevlådetömningar på helgerna.

De flesta påverkas inte

För att möta utvecklingen och anpassa brevservicen till allmänhetens förändrade beteende effektiviserar PostNord löpande verksamheten. En stor del av detta arbete är inget som påverkar varken kunder eller mottagare.

Den första juli kommer vi även att förändra tömningstiderna på de gula brevlådorna. De stora flertalet av brevlådorna kommer inte att få någon förändring alls medan vi på andra områden flyttar tömningstiden med en eller två timmar. På orter med mindre än 3 000 invånare som idag har haft brevlådetömning på eftermiddagen ändrar vi nu så att brevlådorna töms tidigare på dagen.

– De förändringar vi nu gör av verksamheten är en anpassning till det faktum att alla vi som bor i Sverige inte längre skickar eller tar emot lika många brev som förut. Förändringarna av brevlådors tömningstider och att vi upphör med tömning av brevlådor på söndagar ger såväl en substantiell ekonomisk besparing som besparingar på miljön. Det är bara genom att göra förändringar och att hela tiden effektivisera vår verksamhet som vi kan framtidssäkra brevservicen i hela landet till en rimlig kostnad, avslutar Annemarie Gardshol.

Såhär påverkas du av att brevlådorna slutar tömmas på söndagar

Du som privatpersons om skickar eller tar emot post kommer i de flesta fall inte märka någon skillnad. Men postar du ett brev på en söndag kommer det att hanteras av oss under måndagen, vilket betyder att det tar en extra dag för brevet att komma fram till mottagaren.

Förändringar där du bor

Vi kommer att upphöra med att tömma brevlådor på söndagar i hela Sverige och genomföra förändringar av tömningstider av de gula brevlådorna. Bor du i en ort med mindre än 3 000 invånare töms brevlådorna på förmiddagen istället för eftermiddagen.

Läs mer om hur samhällsutvecklingen påverkar post och paketverksamheten.
Customer service