Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

”I framtiden får du inte brev varje dag” – Här är Postkommissionens slutsatser

Kristdemokraten Mats Odell är medlem i Postkommissionen som analyserat framtidens postverksamhet. ”Är det nödvändigt att dela ut post varje vardag när svenskarna skickar allt färre brev? Vi tror inte det.” Foto: Ola Johansson.

Brevvolymerna faller snabbt och e-handeln ökar i rasande fart. Vad innebär det för framtiden? Behöver svenskarna få brev varje dag? Det är frågor som stötts och blötts av Postkommissionen. Nu presenterar gruppen sina slutsatser.

PostNord verkar på en marknad som förändras i ett rasande tempo. E-handeln ökar, breven minskar och nya behov och förväntningar uppstår hos konsumenter och företag. Men vad innebär utvecklingen för framtiden? Vilken typ av service kommer att efterfrågas? Vilka förändringar behöver PostNord, respektive politiker genomföra? Det har en grupp personer, alla med ett gemensamt intresse för att post och paket ska fungera, funderat över de senaste månaderna.

– Postkommissionen är ett sätt att lyfta diskussionen och blicka framåt. Ett antal personer med integritet, som också är viktiga opinionsbildare, har format en vision om vad vi kommer att behöva både i staden och på landet till 2025, säger PostNords kommunikationsdirektör Thomas Backteman som initierat och drivit projektet från start.

Läs hela Postkommissionens rapport.

"Digitaliseringen medför inte bara utmaningar utan också möjligheter. Till exempel nya spännande lösningar för att leverera paket som hjälper människor i deras vardag", säger journalisten Frida Boisen som är medlem i Postkommissionen. Foto: Jörn Schmoldt.
"Digitaliseringen medför inte bara utmaningar utan också möjligheter. Till exempel nya spännande lösningar för att leverera paket som hjälper människor i deras vardag", säger journalisten Frida Boisen som är medlem i Postkommissionen. Foto: Jörn Schmold.t

I gruppen ingår bland andra journalisten Frida Boisen, kristdemokraten Mats Odell och socialdemokraten Aida Hadzialic. Uppdraget från PostNord var att fritt föreslå olika vägar för en relevant och hållbar post- och paketservice framåt. Här är några av förslagen i kommissionens rykande färska rapport:

  • En reformerad postlag som följer samhällsutvecklingen, erbjuder större flexibilitet och har fokus på hållbara transporter.
  • Ett kvalitetssäkrat adressregister som gör att färre brev hamnar fel. Alla konsumenter bör även ha en angiven mottagarplats för att underlätta leveranser.
  • Installera paketboxar vid samtliga hushåll i Sverige som kan användas av alla operatörer, inte bara PostNord.

– Vi vill bidra till att få ordning på de problem som varit med postverksamheten i Sverige och skapa förutsättningar för att det ska kunna bli en kvalitetsprodukt igen, säger Mats Odell och fortsätter:

– Men för att göra det behöver vi utmana våra förväntningar på vad kvalitet är. Är det till exempel nödvändigt att dela ut post varje vardag när svenskarna skickar allt färre brev? Vi tror inte det. Då kanske det i stället är viktigare att dina e-handlade paket kommer fram snabbt och på ett sätt som passar dig.

Läs mer om vad digitalisering och ökad e-handel innebär för postverksamheten.

Postkommissionens framtidsvision har stöd i Post-och Telestyrelsens undersökning från juni i år där bara fem procent av de tillfrågade tycker att det är nödvändigt att få post hem varje dag. Drygt 20 procent anser att det räcker att kunna ta emot brev några gånger i veckan. Då är det enligt de tillfrågade viktigare med förutsägbarhet och att breven kommer fram i rimlig tid.

– Det är tydligt att svenskarnas behov av posttjänster förändras i snabbt takt. Lika tydligt är det att kvaliteten i postutdelningen fortsatt måste hålla en hög nivå. Även om vi inte skickar eller tar emot lika många brev finns det krav och förväntan på att breven kommer fram till rätt mottagare och i rätt tid, säger Olof Bjurö, chef vid PTS postavdelning, i ett pressmeddelande.
Efter livliga och djupgående diskussioner har Postkommissionen kommit fram till sammanlagt sju rekommendationer för en hållbar post- och paketmarknad i framtiden.

”Vi vill bidra till att få ordning på de problem som varit med postverksamheten i Sverige”, säger Mats Odell, medlem i Postkommissionen. Foto: Ola Johansson.
”Vi vill bidra till att få ordning på de problem som varit med postverksamheten i Sverige”, säger Mats Odell, medlem i Postkommissionen. Foto: Ola Johansson.

– Det har varit spännande och intressant att lyssna på personer med så bred erfarenhet, och som kan se på vår verksamhet utifrån. Det är också glädjande att de har kommit fram till likartade slutsatser som vi själva har gjort, säger PostNords kommunikationsdirektör Thomas Backteman.

Efter att rapporten presenterats under politikerveckan i Almedalen ska den att användas som ett underlag i fortsatta diskussioner med politiker och myndighetsföreträdare om de framtida förutsättningarna.
– Vi behöver en flexiblare postreglering som ger oss möjlighet att anpassa verksamheten till nya omvärldsförhållanden. Den nuvarande regleringen ger oss kanske två till tre års andrum innan vi riskerar att få finansiella utmaningar, säger Thomas Backteman.

Postmarknaden förändras i rasande takt. Frågan är vilken post- och paketservice Sverige behöver i framtiden när breven minskar och e-handeln ökar. Foto: Hilda Arnback,
Postmarknaden förändras i rasande takt. Frågan är vilken post- och paketservice Sverige behöver i framtiden när breven minskar och e-handeln ökar. Foto: Hilda Arnback.

Fakta: PostNord i Almedalen

Onsdagen den 4 juli presenterar Postkommissionen sin rapport i Almedalen, under temat ”Vilken post- och paketservice behöver vi när breven försvinner?”

Medverkande: Aida Hadzialic, fd gymnasie- och kunskapslyftsminister, medlem i Postkommissionen, Socialdemokraterna, Mats Odell, fd kommunikationsminister, medlem i Postkommissionen, Kristdemokraterna, Anders Åkesson, riksdagsledamot, Centerpartiet, Teres Lindberg, riksdagsledamot, Socialdemokraterna, Håkan Ericsson, vd, PostNord, Helena Blomquist, moderator.

Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

Medlemmar i Postkommissionen

  • Mats Odell, fd kristdemokratisk politiker, tidigare kommunikations- respektive kommun- och finansmarknadsminister
  • Lotta Gröning, journalist och debattör
  • Aida Hadzialic, socialdemokratisk politiker, tidigare gymnasie- och kunskapslyftsminister
  • Magnus Skåninger, egen verksamhet, tidigare departementsråd och ansvarig för bolag med statligt ägande vid Näringsdepartementet.
  • Paul Källenius, entreprenör, ägare Consortio Invest AB, styrelseordförande i Consortio Fashion Group där bland annat Bubbleroom ingår
  • Frida Boisen, journalist, programledare och digital expert
Customer service