Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Hur kan brev bara försvinna? – PostNords nya produktionschef svarar.

Vad är det som händer när brev inte kommer fram, och hur kan post hamna i grannens brevlåda? PostNords nya produktionschef beskriver det komplexa brevmaskineriet och kommer med ett löfte: ”Vi ska göra allt vi kan för att vinna tillbaka allmänhetens förtroende”.

Kvaliteten, det vill säga förmågan att dela ut brev och paket i tid och till rätt adress, är PostNords viktigaste arbetsredskap. Det är viktigt för alla postoperatörer, men för PostNord är det ett lagkrav att 95 procent av breven ska delas ut inom två dagar.

De senaste åren har dock kvaliteten sjunkit i perioder. Besvikna mottagare har vittnat om brev som kommit bort eller hamnat i fel brevlåda. En som haft problem med brevutdelningen är jordbrukaren och före detta postiljonen Rolf Persson från Älvdalen:

– Jag och min fru skickar ganska mycket post eftersom vi har kontakt med flera myndigheter. Vi skickade tre brev till Länsstyrelsen, men inget av breven kom fram. Det här är allvarliga saker, säger han och ställer en rak fråga till PostNords ledning ”Hur är det här möjligt?”.

Se filmen om brevets väg – från avsändare till mottagare.

Brev läggs i postbox av brevbärare.
Brevkvaliteten är ett viktigt arbetsredskap för PostNord. I dag är det ett lagkrav att 95 procent av breven ska delas ut inom två dagar. Foto: Hilda Arnback.

Färdigsorterad post

Mathias Krümmel är ny produktionschef på PostNord, och ansvarar bland annat för brevverksamheten. Han beklagar det som hänt Rolf och försöker beskriva det komplexa maskineri som ligger bakom ett brevs väg, från avsändare till mottagare.

– Det är svårt att säga exakt vad som skett i det här specifika fallet, men det som hänt de senaste tre åren är att vi ökat graden av automation. Brevbärarna får färdigsorterade buntar i gångordning och tittar inte igenom posten på samma sätt. Om det skett ett teknikfel, och ett brev blivit felsorterat i maskinen, då kan det hamna hos fel mottagare, konstaterar Mathias Krümmel.

Brev som maskinsorteras.
De senaste åren har maskinsorteringen av brev ökat, vilket emellanåt medfört störningar som i sin tur påverkat kvaliteten. Foto: PostNord.

Kvaliteten klättrar uppåt

Den ökade graden maskinsortering är en direkt konsekvens av de fallande brevvolymerna, som minskat med hälften sedan år 2000. Förutom kvalitetskravet har PostNord också krav på sig om god lönsamhet, och det är där utmaningen ligger.

– Lastbilar och brevbärare kostar lika mycket oavsett om vi delar ut ett eller tre brev per dag. Samtidigt får vi inte höja priserna och då är effektivisering av verksamheten det som återstår för att få ner kostnaderna.
Det här är en förklaring, men inte något som Mathias Krümmel är nöjd med. Den stora omställningen är gjord och kvaliteten klättrar uppåt igen, men nu måste PostNord vinna tillbaka förtroendet, både hos de egna medarbetarna och mottagarna.

Så kan du hjälpa din brevbärare.

Ingen enkel resa

En åtgärd har varit PostNords stora lyssnarturné runt landet som precis avslutats, där företaget fångat upp synpunkter och förbättringsförslag direkt från svenska folket. En ny organisation är på gång som ska ge större mandat till de lokala cheferna runt om i landet och dessutom satsar PostNord på inköp av fordon och bygger flera nya terminaler, bland annat i Örebro och Växjö.

– Jag kan inte lova att det blir en enkel resa, och jag kan inte lova att allt kommer att förändras över en natt. Det jag kan lova är att vi aldrig kommer att vara nöjda med den nivån vi har nu.

– För att kunna vinna tillbaka förtroendet måste vi leverera varje dag under en lång tid. Det spelar ingen roll hur mycket vi pratar – vi måste visa det i handling, säger Mathias Krümmel.

PostNords produktionschef Mathias Krümmel.
Mathias Krümmel är ny produktionschef på PostNord Sverige. Foto: PostNord.

Fakta

PostNord är utsedd av Post- och telestyrelsen (PTS) att sköta den samhällsomfattande posttjänsten. I det uppdraget finns ett krav på att 95 procent av alla brev ska delas ut inom två dagar. Tidigare var kravet 85 procent inom ett dygn. Det finns runt 30 brevoperatörer i Sverige. De största är PostNord, Citymail, VTD, SDR, Tidningsbärarna och MTD.

 

PostNord står enligt PTS för omkring 79 procent av alla utdelade brev. I vissa storstadsområden är dock andelen snarare 60 procent.

 

Brevvolymerna sjunker stadigt i Sverige, med ungefär 5-7 procent per år. A-breven har minskat med nästa 60 procent. För att förbättra kvaliteten har PostNord Sverige precis sjösatt en ny organisation där landet är uppdelat i sju regioner, och där de lokala cheferna får både större mandat och ansvar för att verksamheten fungerar.

 

Under våren öppnade PostNord en 29 000 kvadratmeter stor terminal i Örebro med kapacitet för både brev och paket. En ny terminal på 17 000 kvadratmeter byggs i Växjö för att möta tillväxten inom logistik. Står klar i november 2018.

 

Customer service