Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren
En brevbärare tömmer en brevlåda och tar emot brev som ska skickas från en förbipasserande man.

En reglering utan förankring i dagens kundbehov

Sveriges samhällsomfattande posttjänst grundas i EU:s postdirektiv från 1997. Men denna utgår inte längre från samhällets kundbehov. Därför behöver postregleringen moderniseras.

Den samhällsomfattande posttjänsten (USO – Universal Service Obligation) grundas i EU:s postdirektiv från 1997. Alla medlemsländer har implementerat EU:s postdirektiv i nationell lagstiftning, och har därigenom möjlighet att själva välja omfattning och utformning av den samhällsomfattande posttjänsten, så länge de uppfyller minimikraven i direktivet. Men den svenska lagens krav är betydligt högre än EU:s krav.

En studie från ekonomikonsulterna Copenhagen Economics kommer till slutsatsen att definitionen av den samhällsomfattande posttjänsten är beroende av landets tradition snarare än kundbehov. För att reda ut hur posttjänsten borde utformas har vi sammanställt svenskarnas kundbehov av postutdelning i dag.

Allt fler har slutat att skicka brev

För tre år sedan, 2016, uppgav 13 procent att de aldrig skickade brev, i dag är det 17 procent som svarar ja på samma fråga. Det är framför allt yngre, 16–34 år, som inte skickar brev. En av tre i denna åldersgrupp skickar inte något brev alls under ett år. Totalt sett skickar de allra flesta endast brev någon gång om året, 38 procent skickar totalt sett mellan 1 och 5 brev per år.

Litet behov av postutdelning varje dag

I dag delas post ut till samtliga hushåll varje vardag. Men behovet av att få post hem till lådan varje dag minskar. I dag har vi bara post att dela ut till två av tre hushåll och inom ett par år kommer vi bara ha något att lägga i varannan låda.

  • Sju av tio svenskar anser att det räcker att kunna ta emot brev några gånger per månad (som oftast).
  • Endast fem procent tycker att det är nödvändigt att kunna ta emot post varje dag.

Ännu färre tycker det är viktigt att kunna skicka brev varje dag

  • En procent anser att de har ett mycket stort behov av att kunna skicka brev varje dag.
  • 91 procent tycker att det räcker att kunna skicka brev någon gång per månad.

Även hos företagen är det en majoritet som uppger att det inte finns behov av att skicka eller ta emot brev varje dag. Tre av tio företag vill kunna skicka och ta emot brev någon gång i veckan, medan 34 procent anser att det räcker att skicka en gång per månad eller mer sällan. 25 procent anser att det räcker att ta emot en gång per månad eller mer sällan.

Ta del av vår rapport som visar hur samhället förändras sedan 1997.

Dagens behov av att skicka eller ta emot fysiska brev för privatpersoner och företag

En graf som visar dagens behov av att skicka eller ta emot fysiska brev för privatpersoner och företag..
Under Almedalsveckan 2019 filmade vi några av våra seminarier där vi uppmärksammade samhällets kommunikationsförändringar och de utmaningar som postregleringen ger.
Customer service