Reklamera

Kundombudsmannen

Vi vill alltid att våra kunder ska vara nöjda med oss och våra tjänster. Det är också en självklarhet för oss att ta tillvara alla synpunkter, idéer och klagomål vi får från dig som kund.

Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre. Och goda föresatser till trots kan det ibland uppstå situationer då du som kund inte känner dig nöjd med vår hantering. Då är det min uppgift som Kundombudsman att samordna och opartiskt ompröva de​t besked du fått så att vi förbättrar våra produkter, tjänster och service och du blir förhoppningsvis en nöjdare kund.

Prata med kundservice

I första hand vill vi att du vänder dig till vår kundservice​ för att reda ut klagomålet eller hantera din synpunkt.

Om du inte är nöjd med svaret du får

Situationer kan ändå uppstå då du som kund inte känner dig nöjd med vår hantering och med det svar du fått genom kundservice. Det kan också uppstå missförstånd eller låsa sig i diskussionen mellan dig och oss. Vill du få omprövat det besked som du fått är du alltid välkommen att kontakta oss på Kundombudsmannen. Vår uppgift är att ytterligare gå igenom ditt ärende opartiskt och självständigt för att därefter meddela vår slutgiltiga uppfattning och vårt besked.

Vi behöver ha din begäran om omprövning senast 30 dagar från den dagen du fick beskedet, annars kan din begäran om omprövning inte hanteras. Inom 30 dagar får du sedan svar av Kundombudsmannen med vårt slutliga besked gällande din reklamation.

Kundombudsmannen
PostNord
105 00 Stockholm
kundombudsmannen@postnord.com

Du kan också kontakta Kundombudsmannen via vårt webbformulär för begäran om omprövning.

Är du fortfarande inte nöjd?

Om du ändå inte är nöjd med vårt besked kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol för att få din sak prövad.

Till Allmänna reklamationsnämnden