Postbehållare

Våra postbehållare behövs.

Varje dag kommer många av PostNords behållare på avvägar. De spelar en avgörande roll i våra transporter och dina leveranser. Med brist på postbehållare måste godshanteringen lösas på annat sätt, vilket skapar risker för förseningar och tunga lyft för vår personal. Att det innebär högre kostnader är självklart.

Vi behöver hjälp med att få tillbaka alla de behållare som blivit stående eller som används för annat, till exempel förvaring.

Kontakta oss så hämtar vi burarna.
Telefon: 0771-33 33 10

Eller gärna via e-post:
transportbokning.vasteras@postnord.com

Stort tack för din hjälp!