• Start
  • Vad är PostNord Portal?

Vad är PostNord Portal?

PostNord Portal är en tjänst som riktar sig till våra avtalskunder, portalen innehåller smarta rapportverktyg som ger dig en bra översikt, utförlig statistik och
god överblick över alla de försändelser som du skickar med oss.

Nedan följer exempel på funktioner du kan använda i portalen.

  • Ändra mottagare och adress.
  • Ändra förvaringstid hos ombudet om mottagaren inte hinner hämta ut i tid.
  • Återkalla paket från ombudet om du misstänker bedrägeri.
  • Ändra leveransplats.
  • Kommunicera med kunder och mottagare och exempelvis informera dem när paket från dig riskerar att försenas, eller påminna dem när ett paket inte hämtats ut.
Var detta svaret på din fråga?