• Start
  • Hur skickar jag pliktexemplar?

Hur skickar jag pliktexemplar?

Ett pliktexemplar eller friexemplar är ett exemplar av en trycksak eller ett annat verk, som enligt lag måste levereras till plikt- eller friexemplarsbiblioteken, att arkiveras för bland annat forskningsändamål.

Läs mer om pliktexemplar:

Insamling och pliktleverans - Kungliga Biblioteket