• Start
  • Varför fungerar det inte att betala importmoms?

Varför fungerar det inte att betala importmoms?

Om du upplever problem när du ska betala moms på din importförsändelse rekommenderar vi att du provar igen lite senare eller nästa dag. Fungerar det ändå inte så ber vi dig att kontakta oss på telefon: 0771-33 33 10, säg: Import i talsvaret.

Var detta svaret på din fråga?