Halt väglag runt om i landet gör att det finns risk för störningar i paketleveranser. Se status för ditt paket i PostNord-appen. Tack för att du hämtar paket så snart du kan hos våra serviceställen.

  • Start
  • Vad gäller för äldre rabattfrimärken?

Vad gäller för äldre rabattfrimärken?

Rabattfrimärken gavs ut i olika varianter mellan 1979 och 1993, oanvända rabattfrimärken är fortfarande giltiga och kan användas enligt nedan.

När hela grundportot betalas med rabattfrimärken gäller de för:

  • Tjänsten inrikes brev, upp till högst 1 kg (även skrymmande).
  • Tjänsten brev till övriga nordiska länder, upp till högst 1 kg (fr o m 1981 t o m 1990 års rabattfrimärken).

När rabattfrimärken används som betalning för andra brevtjänster som t.ex.REK, Värde och Brev utom Norden samt för tilläggstjänster som t ex postförskott, är det rabattfrimärkets tryckta valör som gäller. OBS: Rabattfrimärken från 1979-1980 (bild nedan) saknar tryckt valör. Frankeringsvärdet för dessa är 1979: 1,00 kr och 1980: 1,25 kr.

Tabell portovärde* för tjänsten brev och frankeringsvärde* för andra brevtjänster

RabattfrimärkePortovärde* för vanliga brevFrankeringsvärde* för andra brevtjänster
Privatpost  
1979-1980 års utgåvorGäller som fullt porto inrikes, upp till 100 g1979 - 1,00 kr
1980 - 1,25 kr
1981-1990 års utgåvorGäller som fullt porto1 inrikes och inom Norden, upp till högst 1 kg.Gäller för tryckt valör:
 
Vikt gAntal frimärken
20ett
100ett
250tre
500fyra
1000fem
1981 och 1982 1,40 kr
1983 och 1984 1,60 kr
1985 1,80 kr
1986 och 1987 1,90 kr
1988 2,00 kr
1989 2,10 kr
1990 2,30 kr
1991-1993 års utgåvorGäller enbart för tryckt valör.Gäller för tryckt valör:
  1991 - 2,40 kr
1992 - 2,50 kr
1993 - 2,60 kr
Företagspost  
1981 års utgåvaGäller som fullt porto1 inrikes och inom Norden, upp till 1 kg.Gäller för tryckt valör:
 
Vikt gAntal märken
20ett
100ett
250två
500tre
1000fyra
1981 - 2,30 kr
   
1 Inkl skrymmandetillägg

 

*) Ordförklaringar

Frankeringsvärde = Frimärkets nominella värde. Frankeringsvärdet är också det värde frimärket har när det används för en annan tjänst än befordran av inrikes brev, exempelvis REK, Värde, Postförskott samt utrikes brev.

Portovärde = Det värde frimärket har i det ögonblick när det används för tjänsten brevbefordran.

Var detta svaret på din fråga?